ÄLVSTÄDNINGEN

Lokala idrottsföreningar plockar skräp längs våra svenska älvar

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige, Fortum och idrottsungdomar som har pågått under många år. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvarna, för att på så sätt medvetandegöra och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Idag städas det utmed fem av Sveriges vackra älvar: Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångälven.

Under de åtta åren som Älvstädningen har genomförts har 15 100 ungdomar och ledare deltagit och 230 ton skräp har städats bort. Vilket fantastiskt jobb!

Städa Sveriges ambassadör och OS-guldmedaljör Björn Ferry värnar starkt för naturen och deltar aktivt i Älvstädningen varje år.

Vill du och din förening vara med och göra en insats för naturen?
Anmäl ert intresse här

Har du frågor kring Älvstädningen? Kontakta projektledare Katarina Ridderberg, katarina.ridderberg@stadasverige.se eller 0730-58 82 79.

För föreningar

Vill din förening vara med och göra en insats för miljön? Anmäl er till oss. När vi har lediga uppdrag i ert område kontaktar vi er och erbjuder uppdrag.

För företag

Gillar du upplägget där lokala ungdomar städar naturen kan du stötta verksamheten med köp av ett miljöpaket. Du kan också finansiera ett eget städprojekt.