Vem ställer gula säckar längs vägen? Idrottens miljöorganisation Städa Sverige och Ankarsrums Orienteringsklubb har gjort det i 30 år!

Städa Sverige bildades år 1988 av idrottsförbund, och syftet var att organisationen skulle hitta sätt att tjäna pengar till förbunden och dess föreningar.

Städa Väg var ett av de första uppdragen som Städa Sverige började med och år 1996 fick vi vår toppnotering när vi städade 18 000 km väg åt Vägverket och dess underentreprenörer. Än i dag är vägstädningen ”still going strong” och under 2018 verkar vi i mer än 30 driftområden, allt från Gällivare till Hultsfred. På vår lista över uppdrag finns också kommunala vägar.

Säkerhet vid vägstädning har alltid varit en prioriterad fråga och Städa Sverige utbildar städledare, då utbildade städledare krävs enligt Vägverkets regelverk. För säkerhetens skull gäller också att man måste vara minst 18 år för att delta i Städa Väg.

För många idrottsföreningar har Städa Väg inneburit en oerhört viktig inkomstkälla genom åren. Vägstädningen fyller också en viktig funktion, då skräp från vägrenar bland annat blåser in på betesmarker och där utgör ett hot mot djuren. Städa Sverige är därför stolta över våra 30 år av vägstädning och vi ser fram emot att göra fortsatt nytta, så länge det behövs.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Mikael Örnliden på mikael.ornliden@stadasverige.se.