I helgen går startskottet för Städa Kust, en omfattande vårstädning av Sveriges kust. Bakom projektet står idrottens miljöorganisation Städa Sverige och tusentals idrottsungdomar. Städa Sverige har sedan 2010 sett till att drygt 500 ton skräp, däribland en stor andel plast, inte driver ut till havs. I år är ambitionerna högt ställda och tanken är att 50 procent fler idrottsungdomar ska plocka 50 procent mer skräp än förra året som var ett rekordår.

Städa Kust arrangeras för tionde året i rad och inleds i helgen med kuststräckan Strömstad-Laholm. Under våren och sommaren fortsätter städningen utmed hela den svenska kusten och avslutas den 21 september på International Coastal Cleanup Day – Strandens Dag.

​- Situationen med skräp längs våra kuster blir tyvärr allt värre, såväl i fråga om havsburet som sådant som har kastats på stranden. Därför är kuststädningen nödvändig och vi höjer ambitionen i år igen. Vi vet att det finns många idrottsungdomar som vill städa och vi arbetar hårt för att hitta fler partners som kan finansiera städinsatserna, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

För att sprida budskapet har Städa Sverige även i år tagit fram en film, som har premiär idag. Filmen åskådliggör kopplingen mellan idrott och de insatser som idrottsungdomar i samarbete med näringsliv och kommuner gör för miljön. Du kan se filmen här eller längst ner på denna sida.

Projektet Städa Kust går ut på att få så många idrottsföreningar runt om i Sverige som möjligt att mot ersättning till klubbens eller lagets kassa städa en bestämd kuststräcka. Förutom att det ger en positiv miljöeffekt på såväl kort som lång sikt, innebär det ett stöd till svensk idrottsrörelse och en investering i ungdomars ansvarstagande för den gemensamma miljön.

​- Det fina är att det här är ett miljöarbete på riktigt, där ett gemensamt engagemang för en bättre närmiljö och ett hållbart Sverige skapas. När andra pratar, arbetar idrottsungdomar för att tillsammans nå gemensamma mål, säger Mats Wesslén.

​I årets Städa Kust ingår även ett samarbete rörande strandstädning med Sjöräddningssällskapets stationer vid Bua, Rörö, Stenungssund och Strömstad.

Vid den inledande städningen är det drygt 2 200 ungdomar och totalt 90 lag från 63 föreningar som städar västkusten. Det görs möjligt av kommuner längs kusten, Västkuststiftelsen, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Chalmersfastigheter AB samt Returpack-Pantamera. Under förra året organiserade Städa Sverige över 757 städuppdrag och totalt 12 630 idrottsungdomar var engagerade i städningarna. Ambitionen under 2019 är att öka dessa siffror med 50 procent.

Lista över deltagande föreningar västkuststädning vår 2019


​För ytterligare information, kontakta:

Mårten Heslyk, Projektledare Städa Sverige, mobil 070-819 20 64, marten.heslyk@stadasverige.se
Mats Wesslén, VD Städa Sverige, mob: 070-588 49 88, mats.wesslen@stadasverige.se

Städa Sverige Ekonomisk Förening är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund. Ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Mest välkänd är städningen längs Sveriges vägar med ca 1 000 ton upplockat skräp per år.