Med start den 2 maj och de kommande veckorna organiserar Städa Sverige, idrottens miljöorganisation en serie städningar och miljöinsatser i region Stockholm.

Under perioden 2 maj till den 5 juni kommer skräpplockning ske på olika platser runt om i region Stockholm.
Ungdomar kommer, tillsammans med samarbetspartners att plocka skräp i sin närmiljö; bostadsområden, gång- och cykelvägar, parker, idrottsplatser, parkeringsplatser och andra nedskräpade platser i området. Städningar sker vidolika datum och olika tider anpassade efter förutsättning för såväl föreningar som för medverkande partners. Dessutom kommer Björn Ferry, Städa Sveriges ambassadör, tillsammans med Städa Sverigesmedarbetare genomföra städning i Hammarby Sjöstad den 12 maj.

– Städinsatserna har många positiva effekter, förutom ett mer skräpfritt Sverige, bygger det upp ett medvetande om nedskräpningens negativa effekter och vikten av hållbarhetsfrågor. Det skapar engagemang och ansvarskänsla för sin närmiljö, säger Mats Wesslén, VD Städa Sverige. I anslutning till städningar tar deltagarna även del av en digital miljöutbildning.

Bland företag och kommuner som är med och engagerar sig extra märks bland annat 13 ICA-handlare inom ramen för KFS, Haninge kommun, Nacka kommun, Salems kommun, Järv Äventyr, Huge Bostäder och Södertörns fjärrvärme (SFAB):

– För oss på SFAB är det en självklarhet att på olika sätt bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle för kommande generationer. Därför är vi extra glada över att tillsammans med Städa Sverige och Huge kunna stötta lokala ungdomsföreningar samtidigt som vi tar hand om vår gemensamma miljö. Att ungdomarna dessutom får miljöutbildning gör att det känns som helt rätt projekt för oss att vara med på, säger Cecilia Nordin, PR- och Hållbarhetsansvarig på SFAB.

Behovet av flersamarbetspartners är stort. Städa Sverige har en lång kö av föreningar som vill vara med och städa. Ambitionen är att Städa Stockholm ska växa för varje år och genom det ge fler föreningar chansen.

Sammanställning föreningar_partners_datum_Städa Stockholm2022

Världsmiljödagen firas varje år över hela världen den5 juni. Det är en global kampanj som instiftades på FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Syftet är att öka kunskapen och mobilisera handlingskraft kring aktuella miljöfrågor. Dagen arrangeras av FN:s miljöprogram UNEP, varje år med ett specifikt tema och ett nytt värdland. Städa Sverige har valt att aktivera en serie av städningar med start den 2 maj och avslutning på Världsmiljödagenden 5 juni.