Rekordmånga idrottsungdomar kommer i år – med start kommande helg 2-3 april – att befria Västkusten från skräp inom städprojektet Städa Kust 2022. Intresset är stort och under premiärhelgen är det totalt 104 föreningar med runt 2 300 städande ungdomar som ger sig ut med sina gula säckar för att städa bort stora mängder skräp som plågar Sveriges kust. Förra året fylldes sammanlagt 1 449 säckar i totalt 20 kommuner. Det är ett rekord som i år förväntas slås med Städa Sveriges nya ambassadör Nils van der Poel i spetsen. 

Den dubble olympiska mästaren Nils van der Poel har egen erfarenhet av att städa naturen. 

  • Som ung deltog jag själv i Städa Sveriges städningar med klubben och slängde aldrig någonsin mer något i naturen. Det tror jag är en stor grej med städningen, att få unga människor att värna om det gemensamma, säger Nils van der Poel. 

Den svenska kusten är fortfarande hotad av stora mängder plastskräp som flyter i land, men mycket av skräpet kommer från land och består till stor del av engångsplast. Åar och vattendrag gör att mycket till sist hamnar i havet. 

  • Det går tyvärr att hitta plast i princip överallt som i skrevor, vattendrag och skogsdungar. Därför vill vi tillsammans med idrottsföreningar, näringsliv och kommuner långsiktigt bidra i nedskräpningsfrågan och värna om vår natur och miljö. Under de år som Städa Kust funnits har enorma mängder samlats in, men behovet tar tyvärr aldrig slut, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén. 

Städa Kust går ut på att lokala idrottsföreningar mot ersättning till klubbens eller lagets kassa städar en bestämd kuststräcka i sin kommun. Dessutom genomgår alla deltagare en miljöutbildning inför städningen. Förutom att städningen ger en positiv miljöeffekt på såväl kort som lång sikt, innebär det ett stöd till svensk idrottsrörelse och en investering i ungdomars ansvarstagande för den gemensamma miljön. 

Bakom projektet står idrottens miljöorganisation Städa Sverige och tusentals idrottsungdomar. Städa Kust arrangeras för trettonde gången och inleds i helgen med kuststräckan Strömstad-Höganäs. Städa kust avslutas under International Coastal Cleanup Day – Strandens Dag, den 17 september. 

I år görs en kraftsamling genom att förra årets extrainsatta städning i juni – Apotea Clean-Up Day – samkörs med Städa Kust-premiären. Det ger fler städande händer och vid den inledande städhelgen är det ungdomar från 104 föreningar som städar längs Västkusten. Städhelgen möjliggörs av ett 20-tal Västkustkommuner och finansiering från Pantamera, Västkuststiftelsen, Apotea, Hogia, Kavlifonden. 

Förra året blev ett rekordår för Städa Sveriges totala verksamhet med städning i 193 kommuner, 25 383 gula säckar fyllda med skräp, 7,1 miljoner kronor tillbaka till idrotten och totalt 20 894 städande idrottsungdomar. 

För ytterligare information, kontakta: 

Mårten Heslyk, Projektledare Städa Sverige, mobil 070-819 20 64, marten.heslyk@stadasverige.se 

Anton Hedlund, Projektledare Städa Sverige, mobil 070-683 08 73 anton.hedlund@stadasverige.se 

 

Om Städa Sverige 

Städa Sverige är en ekonomisk förening med ideella idrottsförbund som medlemmar. Föreningen har som syfte att bidra till ungdomsidrottens finansiering genom att organisera och erbjuda städuppdrag i utomhusmiljöer. Deltagarna får en utbildning inför arbetet och föreningarna får ersättning sitt arbete. www.stadasverige.se