Lättaste sättet att minska skräp i naturen? Att var en god förebild! I tredje avsnittet av Älvakademin med Björn Ferry och Maja får vi veta hur vår attityd påverkar hur det ser ut runt oss.

Vi formas av vår omgivning och av varandra. Genom att vara goda förebilder och hålla det rent och snyggt runt oss mår vi bättre och vårt beteende smittar av sig till fler.  ”En hållbar älv” tar upp mer kring detta och hur viktiga våra älvar är för oss nu och varit genom årtusenden.

 

 

Älvstädningen är ett samarbete med Fortum sedan 2012 som involverar över 2000 ungdomar och ett 70-tal föreningar som tillsammans städar upp längs med Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Kommande avsnitt har alla ett eget tema och är en del av det utbildningspaket som samtliga älvstädare tillgodogör sig inför sin städdag. Fler avsnitt släpps löpande under juni i våra kanaler, håll koll detta vill du inte missa.

Skapat för älvstädare, intressant och lärorikt för alla.