OM OSS

Ekonomiansvarig med controllerkompetens till Städa Sverige.

Städa Sverige är landets främsta operativa miljöorganisation, helägd av 43 Idrottsförbund. Vi är en ekonomisk förening, men driver också verksamhet i en ideell förening. Varje år skapar vi och driver konkreta miljöprojekt i hela landet Sverige där + 20 000 ungdomar deltar.

Vi verkar inom miljö och hållbarhet och det gör oss attraktiva för många företag när organisationer då det är ungdomar som tar ansvar för nedskräpningsfrågan. Vi har runt 400 företag och organisationer som stöttar oss.

Befattningsbeskrivning.

Du har ansvaret för ekonomifunktionen vilket innebär löpande redovisning, likviditetsavstämningar, löner, momsdeklarationer, utredningar, analys och statistik, budgetuppföljning, månadsbokslut och rapporter till Vd.

I rollen förväntas du också bidra i att utveckla funktionen i takt med att verksamheten växer och nya rutiner behövs.

 • Redovisning och fakturering.
  -Löpande bokföring, periodiseringar, månadsavstämningar, skatte- och momsrapporteringar.
  -Leverantörsfakturor, kontering, leverantörsbetalningar.
  -Fakturering av försäljning.
  -Kundinbetalningar, påminnelser.
  -Löneadministration inklusive rapportering till Collectum, Fora, Arbetsgivaralliansen mfl.
  -Regelbunden kontakt (vid behov) med vår affärsbank idag.
 • Bokslut.
  -Bokslut, periodiseringar, dispositioner, semesterskuld, särskild löneskatt på pensionskostnader, förbereda bokslut med underlag innan revision.
 • Rapport & analys.
  -Uppdatering av säljrapporter, resultatrapporter månadsvis inför styrelsemöte.
  -Intäktsanalys kvartalsvis av försäljning och intäkter.
 • Controlleruppgifter.
  -Budgetarbete; ta fram underlag i budgetarbetet, delaktig i arbetet med affärsplaneringen.
  -Budgetuppföljning månatligen.
  - Periodiska rapporter,
  - Prognoser,
  - Lönsamhetsuppföljningar,
  - Granskning av investeringsärenden,
  - Utveckling av rutiner och system,
  - Utredningar,
  - Behjälplig med underlag till projektledare och säljare

Frågor & funderingar på mail till mats.wesslen@stadasverige.se

För föreningar

Vill din förening vara med och göra en insats för miljön? Anmäl er till oss. När vi har lediga uppdrag i ert område kontaktar vi er och erbjuder uppdrag.

För företag

Gillar du upplägget där lokala ungdomar städar naturen kan du stötta verksamheten med köp av ett miljöpaket. Du kan också finansiera ett eget städprojekt.