Klara, färdiga, städa!

 

Klara, färdiga, städa! är ett samarbete mellan Städa Sverige och ICA Stiftelsen där vi jobbar för ett mål: en natur utan skräp.
Tillsammans med Städa Sverige kan ICA-sponsrade idrottsföreningar få ett viktigt uppdrag av oss: att städa sin närmiljö. Som tack får föreningarna som deltar och städar extra pengar till lagkassan.

Projektet bygger på försäljning av ICAs miljökasse, ett lite mer miljövänligt alternativ. Alla idrottsföreningar som sponsras av eller samarbetar med en ICA-handlare som erbjuder ICAs miljökasse i sina butiker har möjlighet att få städuppdrag inom projektet. Ansök om städuppdrag på denna sida. Städa Sverige meddelar sedan vilka föreningar som blir utvalda att städa.

Tillsammans samlar vi kunskap, vilja och kraft. Vi utgör det viktiga kretslopp som behövs för att kunna låta naturen vara natur.

Allt för en god morgondag.

NÄR – HUR – VAR

NÄR: Under 2020 är städperioderna i Klara, färdiga, städa! mellan den 9-17 maj samt under den 5-6 september. Får just ni ett uppdrag bestämmer ni tillsammans med er ICA-handlare dag och tid för utförandet, inom ramen för aktuell städperiod.

HUR: Ett städuppdrag kräver cirka 20 personer, såväl ungdomar som ledare (minst en ansvarig över 18 år). Både en förening eller ett separat lag kan anmäla sig för ett uppdrag. Deltagare måste fylla minst 12 år under året.
Innan ni sätter igång erhåller föreningen/laget säckar, handskar och annan utrustning. Ni får också ta del av Städa Sveriges digitala utbildning om skräp, hållbarhet och om hur man städar. Utbildningen är obligatorisk för alla deltagare.
Därefter väntar städtillfället! Samlas på bestämd dag och tid och plocka allt icke-organiskt skräp ni hittar inom området, och känn er därefter nöjda över miljöinsatsen!
Efter städningen skickar ansvarig ledare in en skräprapport till Städa Sverige, senast tre dagar efter genomförd städning. Inom fyra veckor får ni föreningsersättningen insatt på ert konto.

VAR: Får ni uppdrag städar ni ett område på er ort, i er närmiljö. Under 2020 kan man välja att städa antingen ett vattennära område - exempelvis längs kusten, längs en å eller på och omkring den lokala stranden - eller ett område "i vårt kvarter". Det senare kan vara exempelvis i närheten av träningsanläggningen, nära ICA, centralt på er ort eller på en plats på orten där behov finns.
Området ska ta drygt 3 timmar att städa för cirka 20 deltagare.

I uppdraget, som är värt 8 000 kronor till föreningen/laget, ingår att själva ta fram ett lämpligt område att städa (som godkänns av Städa Sverige) samt ordna bortforsling av skräpet.
Ni kan också välja att Städa Sverige ordnar område och bortforsling. Då blir er föreningsersättning i stället 5 000 kronor.

ANMÄL ER I DAG!
Anmälan är öppen och sista dag för att ansöka till höstens städperiod är söndag den 7 juni. . Vi fördelar uppdrag allt eftersom, så ansök så snart ni kan för att öka era chanser att få delta! Vi meddelar därefter om ni tilldelas uppdrag.

Har du som föreningsrepresentant eller ICA-handlare frågor kring Klara, färdiga, städa!?
Kontakta projektledare Josefin Warg på josefin.warg@stadasverige.se eller 08-683 30 04.

Ansök om uppdrag

Är din idrottsförening sponsrad av eller har ett samarbete med en ICA-handlare och vill göra skillnad bortom idrotten? Ansök till Klara, färdiga, städa! så kan ni få vara med och städa naturen och få extra pengar till lagkassan.

Läs mer om projektet

Läs mer om hur ICA, ICA Stiftelsen och Städa Sverige tillsammans möjliggjorde för idrottsföreningar att plocka 13 ton skräp från svensk miljö under 2019.

Rapportera

Har er förening utfört städuppdrag inom Klara, färdiga, städa!? Klicka här för att fylla i och skicka in en rapport om ert uppdrag.