Klara, färdiga, städa!

Klara, färdiga, städa!

Klara, färdiga, städa! är ett samarbete mellan Städa Sverige och ICA Stiftelsen där vi jobbar för ett mål: en natur utan skräp. Tillsammans med Städa Sverige kan ICA-sponsrade idrottsföreningar få ett viktigt uppdrag av oss: att städa sin närmiljö. Som tack får föreningarna som deltar extra pengar till lagkassan.

Alla Sveriges ICA-handlare kan ansöka om 1-5 fullfinansierade städuppdrag till sina samarbetsföreningar. Även idrottsföreningar som sponsras av eller samarbetar med en ICA-handlare har möjlighet att anmäla sitt intresse till projektet. För att som förening öka era chanser att få ett städuppdrag, kontakta er ICA-handlare och be dem anmäla sig. Städa Sverige meddelar sedan vilka ICA-handlare och föreningar som får städuppdrag.

Vill er förening vara med? Så här fungerar det!

NÄR:
  • 30 april-8 maj och 1-4 oktober 2022.
HUR:
  • Både föreningar och lag kan anmäla sig för ett uppdrag.
  • Ett städuppdrag kräver cirka 20 personer, såväl ungdomar som ledare. Deltagare måste fylla minst 11 år under året.
  • Innan städning får ni utrustning och tar del av vår miljöutbildning.
  • Städtillfälle! Samlas på bestämd dag, tid och plats och plocka allt skräp ni hittar. Under städningen ska ni även utföra en skräpanalys.
  • Efter städningen skickar ni in en skräprapport till oss.
  • Inom några veckor får ni er föreningsersättning.
VAR:
  • Får ni uppdrag städar ni ett område på er ort, i er närmiljö.
  • Området kommer att ta drygt 3 timmar att städa för cirka 20 deltagare.

Ett uppdrag är värt 6.000 kr i föreningsersättning. I uppdraget ingår att städa, att göra en skräpanalys och att göra vår digitala miljöutbildning.

Läs mer om projektet

Läs mer om hur ICA Stiftelsen, ICA och Städa Sverige tillsammans möjliggjort för 91 idrottsföreningar att städa och tjäna pengar under 2021.

Är ni en ICA-handlare?

Ansök till Klara, färdiga, städa! för er möjlighet att få upp till 5 fullfinansierade städuppdrag att ge till era föreningar

Är ni en ICA-sponsrad förening?

Ansök till Klara, färdiga, städa! så kan ni få vara med och städa naturen och få extra pengar till lagkassan!

Frågor? Kontakta oss:

Städa Sverige
Heliosgatan 26, 4 tr
120 78 Stockholm

Telefon

08-683 30 00

E-post

info@stadasverige.se