I veckan fyller idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige 30 år. Det firas i stor stil på idrottens kraftcentrum Bosön, där miljöminister Karolina Skog bland annat ska svara på hur initiativ som Städa Sverige kan stöttas för att råda bot på den ökade nedskräpningen. Städa Sverige är Sveriges mest framgångsrika operativa miljöorganisation i termer av insamlat skräp, vilket i sin tur har gett 250 miljoner kronor i intäkter till idrottsföreningarnas verksamhet. Det gör Städa Sverige till en av idrottsrörelsens enskilt största sponsorer.

Städa Sverige är en del av den ideella idrottsrörelsen och startades 1988 av ett antal specialidrottsförbund för att värna vår miljö samtidigt som ett meningsfullt sätt för idrottsungdomar att få in pengar till sin verksamhet skapades. Hittills har Städa Sverige organiserat 500 000 städande idrottsungdomar som har samlat ihop 45 miljoner kilo skräp, vilket har gett 250 miljoner kronor i intäkter till idrottsföreningarnas verksamhet.
– Det fina med samarbetet mellan oss och ungdomarna är att de egentligen sponsrar sig själva. De gör ett fantastiskt jobb för närmiljön som resulterar i pengar och förverkligade drömmar, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

Målsättningarna med Städa Sverige är flera. Dels att ge idrottsungdomar en möjlighet att tjäna in pengar till sin klubb och ytterst till sin egen verksamhet. Dels att ta hand om miljön, värna och städa den och samtidigt få en beteendepåverkande effekt hos de ungdomar som är verksamma i projekten.
– Vi är stolta över vad vi hittills har åstadkommit, men höjer i år våra ambitioner då vi fyller 30 år. Målet är att under året organisera totalt 30 000 städande ungdomar, som samlar ihop tusentals ton med skräp, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

På torsdag den 23 augusti firas Städa Sveriges 30 år med ett event på svensk idrotts högborg Bosön, på Lidingö utanför Stockholm. Eventet handlar om ungdomar, idrott och miljö och förutom organisationens ambassadörer – simmaren Louise Karlsson och skidskytten Björn Ferry – medverkar miljöminister Karolina Skog.
– Vi får ta del av våra ambassadörers tankar om den svenska idrotten och om varför de engagerar sig för en renare miljö. Karolina Skog ska svara på hur initiativ som vårt kan stöttas för att komma tillrätta med den ökade nedskräpningen, säger Mats Wesslén.

På eventet framträder även några av de verkliga hjältarna – såsom basebollspelare från Karlskoga, fäktare från Solna och orienterare från Ankarsrum. Det är föreningar och aktiva som deltagit i olika städprojekt under årens lopp. Orienterarna från Ankarsrum är speciella då de har varit med och städat vägar ända sedan Städa Sveriges begynnelse för 30 år sedan.

All städning som idrottsungdomarna gör genomförs i samarbete med kommuner, näringsliv och andra partners. Några av dessa är också på plats och berättar varför de stöttar Städa Sverige, som genomför städprojekt inom områdena väg, kust, vatten, natur och kommun.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wesslén, VD Städa Sverige, mob: 070-588 49 88, mail: mats.wesslen@stadasverige.se

Om Städa Sverige

Städa Sverige, som är en del av den ideella idrottsrörelsen, är en organisation där idrottsungdomar jobbar för miljön och samtidigt får en ersättning för att uppfylla sina drömmar. Projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön.