I helgen går starten för Älvstädningen som under fyra helger omfattar totalt fem svenska älvar. I år beräknas drygt 2 100 idrottsungdomar plocka upp mer än 30 ton skräp varav en stor del utgörs av plastskräp. Nytt för i år är att deltagarna även tar vattenprover för att undersöka förekomsten av mikroplaster i älvarna – skräpet som inte syns.

Premiären för Älvstädningen, som arrangeras av idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige med Fortum som partner för sjunde året, sker kommande helg i Indalsälven med Björn Ferry i spetsen. Det är första året som Indalsälven ingår i Älvstädningen. De älvar som förutom Indalsälven städas av ungdomar från totalt cirka 90 föreningar är Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven.

  – Sedan starten 2013 har cirka 177 ton skräp hittills plockats längs och i älvarna. Det är en viktig insats för miljön, men Älvstädningen är också en viktig investering för att påverka ungdomars attityd kring nedskräpning på sikt, säger Linnéa Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Hittills har Älvstädningen fokuserat på skräp som syns, men vid årets städning tar ungdomarna för första gången vattenprover för att även undersöka förekomsten av mikroplaster. Proverna tas på utvalda ställen längs älvarna med fokus på utlopp och tätbefolkade samhällen. Analysen av proverna görs dels av ett professionellt labb, dels av elever på Marina Läroverket.

 – Hur stor risken är att vi hittar mikroplaster vet vi inte. Huvudsyftet med provtagningen är att uppmärksamma, lyfta fram och belysa mikroplasters eventuella förekomst, inte minst ur ett pedagogiskt utbildningssyfte för våra ungdomar, säger Linnéa Grahn.

Detta första år är provtagningen närmast att betrakta som stickprov med ambitionen att ta uppföljande prover för att på sikt få indikationer på hur förekomsten av mikroplaster utvecklas och fortsätta belysa mikroplastens konsekvenser i kretsloppet.

Vid den inledande städhelgen, som sker i Indalsälven, deltar Älvstädningens ambassadör Björn Ferry vid städningen i Östersund på lördag och på söndag städar Ferry i Sundsvall tillsammans med engagerade idrottsungdomar. Älvstädningen fortsätter helgen 24-25 augusti med Ljusnan, Dalälven 31 augusti-1 september för att avslutas med Klarälven och Gullspångsälven under helgen 7-8 september.

Projektet Älvstädningen går, liksom Städa Sveriges övriga verksamhet, ut på att engagera så många idrottsföreningar som möjligt att mot en ersättning till klubbens eller lagets kassa städa en bestämd älvsträcka. Förutom att det ger en positiv miljöeffekt innebär det ett stöd till svensk idrottsrörelse och en investering i ungdomars ansvarstagande för den gemensamma miljön.

För ytterligare information, kontakta:

Linnéa Grahn, projektledare, mob: 070- 324 29 26, mail: linnea.grahn@stadasverige.se

Mats Wesslén, VD Städa Sverige, mob: 070-588 49 88, mail: mats.wesslen@stadasverige.se

Om Städa Sverige

Städa Sverige, som är en del av den ideella idrottsrörelsen, är en organisation där ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Se mer https://www.stadasverige.se/