Fjärde och sista helgen av Älvstädningen avslutas med städning längs Klarälven och Gullspångsälven. På plats finns Älvstädningens ambassadör Björn Ferry som tillsammans med nästan 600 deltagare ska plocka skräp från såväl land som under vattenytan. Totalt ingår fem älvar som städas under 4 helger. 

Sedan Älvstädningen startade har tusentals ungdomar i idrottsföreningar längs älvarna städat bort mer än 177 ton skräp. Förra året deltog cirka 509 ungdomar från 24 föreningar längs Klarälven och Gullspångsälven, tillsammans plockades 9,5 ton skräp. Vid dykstädningen i Karlstad hittades mängder med cyklar, en dator, och vägskyltar. Utöver det är det vanligaste skräpet plastpåsar, burkar och pappersförpackningar. Vi får se vad dykarna hittar i år då det sedan förra året förlist ett fartyg i området.

Hittills har Älvstädningen fokuserat på skräp som syns, men vid årets städning tar ungdomarna för första gången vattenprover för att även undersöka förekomsten av mikroplaster. Proverna tas på utvalda ställen längs älvarna med fokus på utlopp och tätbefolkade samhällen. Analysen av proverna görs dels av ett professionellt labb, dels av elever på Marina Läroverket.

– Hur stor risken är att vi hittar mikroplaster vet vi inte. Huvudsyftet med provtagningen är att uppmärksamma, lyfta fram och belysa mikroplasters eventuella förekomst, inte minst ur ett pedagogiskt utbildningssyfte för våra ungdomar, säger Linnéa Grahn.

Detta första år är provtagningen närmast att betrakta som stickprov med ambitionen att ta uppföljande prover för att på sikt få indikationer på hur förekomsten av mikroplaster utvecklas och fortsätta belysa mikroplastens konsekvenser i kretsloppet.

Älvstädningen är sedan starten 2013 ett samarbete med Fortum. Första helgen var 17-18 augusti i Indalsälven, sedan Ljusnan 24-25 augusti följt av Dalälven 31 augusti – 1 september och nu avslutningen i Klarälven och Gullspångsälven 7-8 september.

För ytterligare information, kontakta:

Linnéa Grahn, projektledare, mob: 070- 324 29 26, mail: linnea.grahn@stadasverige.se