Varje år bidrar tusentals ideella ledare till Städa Sveriges verksamhet när de förbereder, utför och rapporterar sin förenings eller sitt lags städning. Städa Sverige uppmärksammar dessa ledare genom ett årligt stipendium som går till en ledare som tagit stort ansvar och gjort betydande insatser för våra verksamhetsområden. Nu öppnar vi nomineringen till ledarstipendiet 2023.

Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort värde för den lokala föreningen. Utan dessa ledare stannar Idrottssverige. Ledare i Städa Sveriges värld bidrar inte bara till att finansiera laget eller föreningens verksamhet. De ser också till att konkreta insatser görs för att förbättra närmiljön i områden där föreningen utöver sin idrott. Städa Sverige uppmärksammar just dessa ledare och 2015 instiftade vi ett årligt stipendium på 10 000 kr som tillfaller en ledare som:

– Svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden.
– Tagit stort ansvar i en lokal förening.

Medlemsförbund i Städa Sverige och deras medlemsföreningar kan nominera föreningsledare som uppfyller kvalifikationerna ovan för insatser under verksamhetsåret 2023. Vem som blir ledarstipendiat avslöjas därefter på Städa Sveriges årsstämma i maj 2024.

Nomineringar mailas till info@stadasverige.se senast onsdag den 13 mars 2024 (förlängd nomineringstid!).

Nominering ska innehålla följande:
– Kontaktuppgifter
– Vem som nomineras
– Vilka föreningar/förbund den nominerade är engagerad i
– Vem som står bakom nomineringen samt motivering till varför den nominerade ska få stipendiet.

Stadgar för Städa Sveriges ledarstipendium kan du läsa HÄR.