Älvstädningen är troget tillbaka i Ljusnan för sjunde året i rad. Under fyra helger städar över 2 000 ungdomar längs med fem älvar, och till helgen är det åter Ljusnans tur där 15 lokala idrottsföreningar bidrar till en skräpfri natur. I år lyfter vi också fram skräpet som inte syns, mikroplaster. Älvstädningen är ett projekt som genomförs av Städa Sverige tillsammans med Fortum.

Nytt för i år är att Älvstädningen utökats med ytterligare en älv, Indalsälven, samt att det i alla älvar samlas in vattenprover som ska analyseras för förekomsten av mikroplaster. Att ta vattenprover är ett pilotprojekt där Älvstädningen främst vill lyfta och prata om problematiken kring mikroplast och dess konsekvenser i naturen. Resultatet kommer att sammanställas efter att vattenprover från samtliga älvar har analyserats.

– Vi på Städa Sverige är stolta över att Älvstädningen växer och att vi engagerar och utbildar fler lokala idrottsföreningar i dess närmiljö. Genom att nå ungdomar i ett sammanhang där de tillsammans med sina kompisar kan vara med att bidra till en skräpfri miljö där de bor, gör att vi på ett roligt sätt skapa positiva attityder hos idrottsungdomar säger Linnéa Grahn, projektledare Städa Sverige.

Älvstädningens ambassadör Björn Ferry, som varit med sedan starten 2013, bidrar som stark profil med sitt hängivna engagemang i miljöfrågor. Förra året som delaktig vid städningen i Ljusnan och i år vid starten i Indalsälven och Östersund. Utöver Ljusnan är också Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med i Älvstädningen. 2018 städade 343 deltagare från 15 föreningar längs med Ljusnan. Tillsammans plockade de 6,2 ton skräp.
– Det blir spännande att se hur utfallet blir i år. Sedan starten 2013 har idrottsföreningar plockat upp mer än 177 ton skräp längs och i vattnet, så det gör verkligen skillnad, säger Linnéa Grahn.

– Älvstädningen gör stor nytta samtidigt som vi stöttar lokala idrottsföreningar genom att de tjänar pengar till föreningen. Vi har vattenkraftverk längs de älvar vi städar så projektet är högst relevant för oss och vår natur, säger Desirée Hylander på Fortum.

 

För ytterligare information, kontakta:

Linnéa Grahn, projektledare, mob: 070- 324 29 26, mail: linnea.grahn@stadasverige.se

Mats Wesslén, VD Städa Sverige, mob: 070-588 49 88, mail: mats.wesslen@stadasverige.se

Om Städa Sverige

Städa Sverige, som är en del av den ideella idrottsrörelsen, är en organisation där ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Se mer https://www.stadasverige.se/