Städa Sverige söker en efterträdare till vår nuvarande ekonomiansvarige som går i pension till sommaren 2018. Som ekonomiansvarig på Städa Sverige svarar du för fullt ut för löpande redovisning, fakturering och bokslut. Men du har också en controllerfunktion med arbetsuppgifter som budgetering, prognoser, analyser, periodiska rapporter och lönsamhetsuppföljning.
Placeringen är på kontoret i Hammarby Sjöstad och tillträde i april 2018. Vi vill ha din ansökan senast måndagen den 5 mars.

Städa Sverige är landets främsta operativa miljöorganisation, helägd av 43 Idrottsförbund. Vi är en ekonomisk förening, men driver också verksamhet i en ideell förening. Varje år skapar vi och driver konkreta miljöprojekt i hela landet Sverige där tiotusentals ungdomar deltar. Varje år plockar vi över 50 000 gula säckar med skräp.
Vi verkar inom miljö och hållbarhet och det gör oss attraktiva för många företag när organisationer då det är ungdomar som tar ansvar för nedskräpningsfrågan. Vi har över 600 företag och organisationer som stöttar oss.

Befattningsbeskrivning
Du har ensam ansvaret för ekonomifunktionen vilket innebär löpande redovisning, likviditetsavstämningar, momsdeklarationer, utredningar, analys och statistik, budgetuppföljning, månadsbokslut och rapporter till Vd.
Du sköter företagets löner (10 personer) vilket också innebär att du hanterar kvitton, traktamenten etc.
I rollen förväntas du också bidra i att utveckla funktionen i takt med att verksamheten växer och nya rutiner behövs.

• Redovisning och fakturering.
-Löpande bokföring, periodiseringar, månadsavstämningar, skatte- och momsrapporteringar.
-Leverantörsfakturor, kontering, leverantörsbetalningar.
-Fakturering av försäljning.
-Kundinbetalningar, påminnelser.
-Löneadministration (Hogia) inklusive rapportering till Collectum, Fora, Arbetsgivaralliansen mfl.
-Regelbunden kontakt (vid behov) med vår affärsbank idag.

• Bokslut
-Bokslut, periodiseringar, dispositioner, semesterskuld, särskild löneskatt på pensionskostnader, förbereda bokslut med underlag innan revision.

• Rapport & analys
-Uppdatering av säljrapporter, resultatrapporter månadsvis inför styrelsemöte.
-Intäktsanalys kvartalsvis (Mamut) av försäljning och intäkter.

• Controlleruppgifter

-Budgetarbete; ta fram underlag i budgetarbetet, delaktig i arbetet med affärsplaneringen.
-Budgetuppföljning månatligen.
– Periodiska rapporter,
– Prognoser,
– Lönsamhetsuppföljningar,
– Granskning av investeringsärenden,
– Utveckling av rutiner och system,
– Utredningar

Övrigt
Kontorsansvar, arkivering, administration, stämma, kontorsmaskiner mm.


Kravprofil

-5 års erfarenhet i ekonomifunktion.
-Vana vid bokslut
-Mamut (Visma)
-Flexibilitet i arbetstid.
-Erfarenhet av ekonomiarbete i ideell organisation är meriterande liksom erfarenhet av rapportering kring 90-konto.
-Controllererfarenhet.

Du är en noggrann, social, serviceinriktad person och du är som person intresserad av hållbarhetsarbete. Du rapporterar till VD och blir en ledande person i en mindre organisation (10 personer) med en positiv utveckling. Meriterande är om du har goda kunskaper inom It och molntjänster.

Maila ansökan till mats.wesslen@stadasverige.se senast den 5 mars.