På lördag kommer återigen en städinsats göras inom ramen för Ett rent Rosengård i Malmö. Basketungdomar som tränar i området blir lokala miljöhjältar när de ska städa bort skräp som ligger på fel plats och därigenom öka trivseln i området. Insatsen är en fortsättning på samarbetet som startades förra året mellan idrottens miljöorganisation Städa Sverige, Rosengård fastigheter och Malbas BBK.

Städning föder kunskap

När städningen i Ett rent Rosengård är avslutad gör deltagarna även en skräpanalys samt sopsorterar det skräp de har hittat. Deltagarna utbildas samtidigt i miljö och hållbarhet, både teoretiskt och praktiskt.
– Har man själv varit med och städat, behövs inga pekpinnar gällande nedskräpning. Ungdomarna som deltar brukar även bli förvånade av hur mycket skräp som tyvärr finns i våra utomhusmiljöer. Insatsen sänder samtidigt en signal till boende i området att närmiljön är värdefull att hålla skräpfri för att skapa trivsel och trygghet. Och även att ungdomar bryr sig, säger Mårten Heslyk, projektledare på Städa Sverige.

För miljön och invånarnas trivsel

Förutom idrottsungdomar från Malbas BBK kommer även representanter från Rosengård fastigheter att själva delta i städningen.

Städdagen är den andra sedan fastighetsbolaget påbörjade det långsiktiga samarbetet med Städa Sverige under hösten 2020. Genom att öka hyresgästernas kunskap om källsortering, sopor och dess påverkan på miljön tror Rosengård Fastighets AB att nedskräpningen på bostadsgårdarna minskar och att allas ansvarstagande för sin närmiljö ökar. Målet är att det ska vara rent och fint helt enkelt.

– I allt vi gör, fokuserar vi på att stärka Rosengård. Detta är ett fantastiskt bra exempel på hur vi jobbar med hållbarhet – genom att öka kunskapen kring sophantering, blir det renare både i trapphus och på gårdarna, vilket leder till ökad trivsel och trygghet i kvarteren. Miljömässig och social hållbarhet går hand i hand och leder till något gott, säger Alexandra Green, bosocial samordnare på Rosengård Fastighets AB.

Städningen tar plats på lördag 22 maj mellan klockan 10 och 13, och sker i områdena Örtagården och Törnrosen. Lagen som deltar är Malbas BBK F08 Vit samt P08.

KONTAKT
Mårten Heslyk, projektledare Städa Sverige, 070-819 20 64, marten.heslyk@stadasverige.se
Alexandra Green, bosocial samordnare Rosengård fastigheter, 040-685 43 61, alexandra.green@rosengardfastighet.se