Det är sjunde året Älvstädningen genomförs och det är första gången trenden går neråt. Totalt plockades  23 ton skräp längs 5 älvar mellan 17 augusti och 8 september. Det är en ansenlig mängd skräp men ändå flera ton mindre än väntat, i år med 7 ton mindre skräp än förra året. 

”Vilka slutsatser som går att dra av detta är för tidigt att säga men det visar helt klart att vi är på rätt spår”,  säger Linnéa Grahn, projektledare Städa Sverige.

Älvstädningen har engagerat omkring 2000 deltagare från 84 idrottsföreningar längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven där varje älv har sin egen städhelg. Tillsammans med Fortum ordnade Städa Sverige ett evenemang under premiärhelgen i Indalsälven. Alla deltagande föreningar i Östersund samlades för att plocka skräp tillsammans med ambassadören Björn Ferry. Dagen resulterade i  plastförpackningar, cyklar, bildäck, glasflaskor, pappersförpackningar, ett gammalt badkar som dykarna drog upp från botten av Storsjön och mycket mera. Det var första  gången Indalsälven var en del av Älvstädningen, något som blev mycket positivt mottaget av föreningarna.

”Det är glädjande att det har varit ett så stort intresse och att så många deltagit i årets Älvstädning. Jag tror att motiverande för idrottsföreningarna att göra skillnad i naturen och även för sin egen förenings del. Att det dessutom har blivit mindre skräp är verkligen en positiv utveckling. Det märks att projektet gör skillnad på riktigt,” säger Desirée Hylander, projektledare på Fortum.

Som ett projekt inom Älvstädningen har ett urval av föreningar samlat in vattenprover i anslutning till sin städsträcka som sedan analyserats för förekomst av mikroplaster. Detta projekt genomförs initialt för att belysa ämnet mikroplaster och prata om skräpet som inte syns.  Sammanställning av analysprover väntas publiceras under november månad.

Om Älvstädningen

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum sedan 2013. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under sommaren 2019 plockade 84 föreningar bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden.

För mer information kontakta; Linnéa Grahn, projektledare, mob: 070- 324 29 26, mail: linnea.grahn@stadasverige.se