I helgen går startskottet för den årligen återkommande städningen av den svenska kusten – Städa Kust – som genomförs av tusentals idrottsungdomar. I år höjs ambitionerna av 30-årsfirande Städa Sverige, som står bakom städningen, då den svenska kusten är hotad av ökande mängder plastskräp som flyter i land. Beräkningar visar att plastmängder motsvarande 120 badkar per dygn flyter i land bara längs västkusten.

Den nödvändiga städningen arrangeras för nionde året i rad av idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige och möjliggörs av sponsorer runt om i landet – såväl offentliga som privata. Städningen genomförs i samarbete med kommuner, näringslivet samt idrottsklubbar och deras engagerade ungdomar.

– Men i år är det speciellt. Städa Sverige fyller 30 år och det firar vi genom att höja ambitionerna. Målet är att under året organisera total 30 000 städande ungdomar som samlar ihop tusentals ton med skräp. För att öka engagemanget har vi tagit fram en film som tydliggör hotet med ilandflytande plast och annat skräp men som också visar att det går att göra något, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

Filmen, som har premiär idag, ska bland annat spridas på sociala medier och har främst ungdomar och potentiella partners som målgrupp. Filmen åskådliggör det hot som det tilltagande havsburna plastskräpet utgör. Det illustreras i filmen med en armada av badkar fyllda med plastskräp som närmar sig kusten. Filmen slutar hoppfullt med kuststädande ungdomar med sina gula säckar:

Projektet Städa Kust går ut på att få så många idrottsföreningar runt om i Sverige som möjligt att mot en ersättning till klubbens eller lagets kassa städa en bestämd kuststräcka. Förutom att det ger en positiv miljöeffekt på såväl kort som lång sikt, innebär det ett stöd till svensk idrottsrörelse och en investering i ungdomars ansvarstagande för den gemensamma miljön.

– Det fina är att det här är ett miljöarbete på riktigt, där ett gemensamt engagemang för en bättre närmiljö och ett hållbart Sverige skapas. När andra pratar arbetar idrottsungdomar för att tillsammans nå gemensamma mål, säger Mats Wesslén.

Vid den inledande städningen är det ungdomar från totalt 80 föreningar som städar västkusten. Det görs möjligt av kommuner längs västkusten, vätkustkommunernas samverkansplattform Ren Kust, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt Pantamera.

Med idrottsungdomarnas hjälp har Städa Sverige, Sveriges största operativa miljöorganisation, under sina 30 år hittills organiserat totalt 500 000 städande idrottsungdomar som har samlat ihop 36 000 ton skräp. Det har i sin tur gett totalt knappt 250 miljoner kronor till idrottsföreningarnas verksamhet.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wesslén, VD Städa Sverige, mob: 070-588 49 88, mail: mats.wesslen@stadasverige.se

Städa Sverige Ekonomisk Förening är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund. Ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Mest välkänd är städningen längs Sveriges vägar med ca 1 000 ton upplockat skräp per år.

Läs mer nedan kring vilka föreningar och platser som är med i starten:
västkust_föreningar_april2018