Under fanan #Städamera ger sig 500 ungdomar från runt 25 idrottsföreningar längs östkusten och i inlandet ut för att städa stränderna till sommarens badsäsong. Bakom initiativet #Städamera står Städa Sverige och Pantamera som har haft ett samarbete sedan 2010.

I samband med skolavslutningar och studentfiranden städar ungdomarna undan skräp och gör kustmiljön så bra som möjligt för både djur och människor som vill nyttja badstränder och strandnära miljöer. I 10 år har Städa Sverige och Pantamera samarbetat för att genomföra städningar längs med kusten och ser ett särskilt behov just i samband med skolavslutningarna. Därför sker nu 25 städningar, framförallt utmed östkusten.
–Ambitionen bakom #Städamera med satsningen på ungdomar, idrott och miljö, passar bra in i våra långsiktiga mål för att nå ökad återvinning, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef för Pantamera/Returpack.

835 ton skräp förra året
Städa Sverige som är idrottens miljöorganisation, plockade 835 ton skräp under 2018 med hjälp av lokala föreningsungdomar. I år kan det bli ännu mer tack vare denna satsning.
–Med Pantameras engagemang siktar vi på att hantera ett 20-tal östkustkommuner med extra städning i år. Startskottet går nu på lördag. Som vanligt har vi en kö av föreningar som är startklara. Vi ser det som mycket positivt att så många ungdomar vill bidra till en renare miljö och natur. De unga som en gång plockat skräp slänger sällan skräp på marken igen, säger Mats Wesslén, vd Städa Sverige.

Bakgrundsfakta:
Pantamera/Returpack har haft ett mångårigt samarbete med Städa Sverige som i augusti 2016 förstärktes ytterligare med det nya projektet #städamera. Som namnet antyder syftar projektet till att städa ännu mer på platser där det finns behov och att få våra utemiljöer fria från skräp.

Städa Sverige är en av idrottsrörelsen helägd ideell organisation där ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I över 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Mest välkänd är städningen längs Sveriges vägar med ca 1 300 ton upplockat skräp per år.

För frågor kontakta:
Mats Wesslén
VD Städa Sverige
070-588 49 88

Josefin Ydringer
Projektledare Städa Sverige
08-683 30 03

Katarina Lundell
Marknads- och kommunikationschef Pantamera/Returpack
070-564 53 75