I helgen smygstartar Älvstädningen när fem idrottsföreningar i Leksand tar sig an uppgiften att plocka skräp och skrot som ligger slängt i Dalälven. Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige, energibolaget Fortum och lokala idrottsföreningar.

Städningen av Dalälven är en del av det stora miljöprojektet Älvstädningen som årligen genomförs i augusti. Så även i år, men innan den stora vårfloden kommer passar idrottsföreningar i Leksand på att städa och plocka skräp i Österdalälven.

Både föreningar och kommunen har uppmärksammat den stora mängd skräp och skrot som ligger slängd i älven och en vårstädning gör stor nytta. Tack var den låga vattennivån i älven under tidig vår kommer deltagarna åt skräp och saker som ligger längre ner i älven, på botten och på strandkanten. På så sätt kan skräp rensas upp som annars är svårt att nå när älven flödar.

Skrämmande mycket skräp hittades förra året
Liknande insats gjordes i fjol och resultatet var skrämmande. Totalt samlade ungdomarna ihop 136 stora sopsäckar med skräp (cirka 2 ton) och därtill en stor mängd skrot. Däribland järn och metall, ett element, flera bilbatterier, bildelar och däck, plastemballage, en spishäll med plattor, fotbollar, hinkar, en videokassett, golfbollar och mycket annat.

– Idrottsungdomarna gör en helt fantastisk insats och givetvis hoppas vi att de finner mindre skräp i år, säger Katarina Ridderberg, projektledare på Städa Sverige.

– Spelarna tog städningen på stort allvar och det kändes gott i hjärtat på oss ledare, berättar Sara Nyström som deltog med Insjön IF F/P 11-12 i vårstädningen 2022.

För föreningarna är Älvstädningen en viktig aktivitet. Inte bara för att skräpet minskar i deras närmiljö utan städningen ger även en värdefull ersättning till föreningskassan.

– Älvarna har varit en del av Sveriges energiproduktion i över 100 år. Genom Älvstädningen har vi en fantastisk möjlighet att stärka lokala idrottsföreningar längs älvar där vår vattenkraft finns, säger Sofia Steinbock, projektledare på Fortum.

Följande föreningar deltar i smygstarten av Älvstädningen
Leksand IF U14, Leksands Simförening, LI 20 Innebandy, P09-10, SK Leksand och Insjöns IF, F/P11-12.

Fakta om Älvstädningen
Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum som pågått i 11 år. Syftet är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Årets Älvstädning sker den 26-27 augusti med över 130 medverkande föreningar utmed fem älvar. Alla föreningar som deltar får en ekonomisk ersättning som kan användas till att förverkliga ungdomarnas idrottsdrömmar.

Kontakt
Katarina Ridderberg, projektledare Städa Sverige, 0730-58 82 79, katarina.ridderberg@stadasverige.se
Sofia Steinbock, projektledare Fortum, 076-025 17 28, sofia.steinbock@fortum.com