Mikroplaster har påvisats i några av Sveriges största älvar. Under 2019 och 2020 har älvstädande idrottsungdomar tagit vattenprover i älvar för analys av mikroplaster. Resultat av deras arbete finns nu att läsa i en rapport, och där konstateras att mikroplaster har påvisats i provtagningar från fyra av fem undersökta älvsystem.

Vid flera tillfällen under två år har provtagning av ytvatten utförts i kommuner längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med tillflöden och sjöar. Vattenproverna har tagits i samband med miljöprojektet Älvstädningen, ett samarbete med Städa Sverige och Fortum, där idrottsungdomar plockat skräp längs älvar men också samlat in vattenprover.

Olika mikroplaster har konstaterats

Vi vet sedan tidigare forskning att det finns mikroplaster i våra svenska vattendrag och detta bekräftas genom de vattenprover som nu analyserats. Spår av PVC visades i cirka 40% av proverna under provtagningarna år 2019. PVC används bland annat i golvmattor, kylskåp, leksaker och regnkläder. Under provtagningen 2020 påvisades framför allt PET i cirka 10% av proverna. PET används i till exempel flaskor, livsmedelsförpackningar och fleecekläder. Vid provtagningen 2019 noterades även halter av polypropylen och polyamid.

– Provtagningarna är inte vetenskapligt förankrade men ger ändå en bild av förekomsten av mikroplaster i våra älvar. Vi ser provtagningarna som ett pedagogiskt inslag där ungdomarna blir medvetna om och lär sig mer om skräp som inte syns, säger Katarina Ridderberg, projektledare Städa Sverige.

Rapporten är sammanställd av Jordnära Miljökonsult AB i Linköping. Det finns även en lättläst version som vänder sig till barn och ungdomar.

Ungdomarnas engagemang bidrar till kunskap

Genom vattenprovtagningarna har ungdomarna fått engagera sig i nedskräpningens negativa konsekvenser och framför allt lärt sig hur plasten påverkar natur, djur och människor. Skräpanalyser är en annan form av undersökande insats som ingår i många av Städa Sveriges städprojekt. Då rapportera städande ungdomar exakt vilken typ av skräp som hittas i ett område och resultaten kan därefter följas upp för att se förändringar genom åren och från plats till plats.

– Vi kommer fortsätta vårt arbete att engagera idrottsungdomar att plocka skräp och ge dem möjlighet till aktivt miljöansvar, säger Katarina Ridderberg, Städa Sverige.

> Läs rapporten här.
> Här kan du läsa den lättlästa rapporten

Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar, för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Älvstädningen 2020 resulterade i 30 ton plockat skräp.