I helgen väntar en insats för ett skräpfritt Angered och Bergsjön. För tredje året i rad städas det av de lokala idrottsföreningarna tillsammans med Estrella och Städa Sverige genom projektet Klubbar för Klimatet. Men lika mycket som det är en miljöinsats är det en insats för idrottsungdomarna. För sin insats får de en ersättning att använda till sitt fortsatta idrottande.

I Angered och Bergsjön finns ett aktivt föreningsliv som bidrar till mycket gott. Idrottsföreningar skapar både tillhörighet, sammanhang och ger ungdomar chansen att delta i något meningsfullt på sin fritid. För att stötta föreningarnas arbete och skapa ett härligt engagemang också för den lokala miljön, väntar nu ännu en gång Estrella och Städa Sveriges projekt Klubbar för klimatet. I projektet får lokala föreningar och lag i uppdrag att plocka skräp i sin närmiljö.

– Klubbar för Klimatet handlar om gemenskap och att göra något bra för klimatet. För oss som företag känns det fantastiskt att få stötta de lokala föreningarna och att ungdomarna får ökad förståelse för nedskräpning och vikten av att hålla vår miljö ren, säger Ulrika Wallberg, VD på Estrella.

Lokala ungdomar som får ta lokalt ansvar

Städningen kommer att ske i natur- och grönområden och utmed gång- och cykelstigar i Angered och Bergsjön. Genom att städa i sin närmiljö skapas samtidigt ett stort engagemang hos stora och små deltagare.
– Vi bor här och vill att det ska vara ett rent och trevligt område. Det är en trevlig dag att göra något annorlunda med våra medlemmar och samtidigt bidra till något bra, säger representanter från Angereds Boxing Club som deltagit i projektet alla år.

15 lag och föreningar med totalt drygt 290 deltagare kommer att delta i insatsen som utförs på förmiddagen den 9 oktober. Utöver boxare hittas också allt från basket- och handbollslirare till ryttare och simmare i laguppställningen.

En renare stad är en tryggare stad

Bakom miljösamarbetet Klubbar för klimatet står alltså idrottens miljöorganisation Städa Sverige tillsammans med snackstillverkaren Estrella. Estrella har såväl produktion som huvudkontor i nordöstra Göteborg. I år är det tredje året i rad som Estrella genomför en städdag i Angered och Bergsjön tillsammans med de lokala idrottsföreningarna och Städa Sverige.

För sin insats får föreningarna en ekonomisk ersättning till sin klubbkassa på 5 000 kronor vardera.
– En renare stad bidrar till en tryggare stad, och det bidrar de medverkande idrottsungdomarna till. Vi är glada över att vi och Estrella kan bidra till att lyfta idrottsföreningarna som den goda kraft i samhället de alltid är. Att också kunna bidra med ekonomiskt tillskott till deras verksamhet för ungdomar känns bra, säger Mårten Heslyk, projektledare på Städa Sverige.

Stöttning från kommunen

Insatsen uppmuntras och stöttas av Göteborgs Stad som medverkar till att forsla bort det plockade skräpet efteråt.
– Det är viktig att uppmärksamma hur det skräpas ned i våra naturområden. Ungdomarna gör en jättebra insats för att motverka nedskräpningen, säger Helena Engvall, Naturförvaltare på Park och Naturförvaltningen i Göteborg.

Medverkande föreningar

Städningen pågår ca mellan 9.30-13.00 lördag den 9 oktober i utvalda områden i Angered och Bergsjön. Se medverkande föreningar/lag i denna lista.
Media är varmt välkomna att besöka städtillfällena och prata med deltagande ungdomar och deras ledare.

Kontakt
Mårten Heslyk, Projektledare Städa Sverige, marten.heslyk@stadasverige.se, 0708-19 20 64
Josefin Hugosson, Trade & CSR Marketing Manager Estrella, josefin.hugosson@estrella.se  0707- 60 62 86