Under gårdagen hölls Städa Sveriges föreningsstämma och där delades också priset för Årets miljöförbund 2021 ut. Det blev dött lopp vad gäller titeln som Årets Miljöförbund 2021. Roddförbundet och Konståkningsförbundet hade lika stor föreningsmedverkan i Städa Sveriges verksamhet varför priset på 25 000 kronor delas mellan de bägge förbundet.

Årets Miljöförbund är det förbund som har den högsta kvoten av antal egna föreningar som städat i förhållande till det totala antalet föreningar. Och roddförbundet och konståkningsförbundet fick samma kvot.

– Fantastiskt kul att två lite mindre idrotter och förbund kan visa sig starka och duktiga i den här verksamheten, kommenterade Jan Cederlund, hedersordförande i Roddförbundet.