I åtminstone tre stora svenska älvar finns mikroplast. Det visar vattenprover som togs i samband med Städa Sveriges och Fortums miljösamarbete Älvstädningen under 2019. Att det finns mikroplast i våra vatten är sedan tidigare känt*, men att det skulle visa sig förekomma i tre av fem testade älvar var betydligt mer än väntat. I år ska vattenprover återigen tas i Älvstädningen och nu i helgen smygstartar projektet.

Älvstädningen, ett samarbete mellan Städa Sverige och energibolaget Fortum sedan 2013, utökades förra året till att också omfatta mikroplastundersökning. Medverkande idrottsföreningar tog i samband med Älvstädningen hösten 2019 vattenprover för mikroplastanalys längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Av totalt tolv prover har hälften visat sig innehålla mikroplaster. Dessa prover togs i Ljusnan, Gullspångsälven och Dalälven. Proverna analyserades av Eurofins med pyrolys-gc-ms-metoden.

Mikroplaster påverkar levande organismer

Mycket av vårt skräp som ligger ute i naturen är plast och påverkar negativt vattnet i våra älvar. Provtagning i de älvar som ingår i Älvstädningen togs i syfte att öka kännedomen om förekomst av mikroplaster och utifrån resultatet höja vår kunskap och medvetande i ämnet.

– Vi vet idag att djur får i sig olika partiklar, däribland mikroplaster, som kan leda till olika typer av effekter. Bland annat påverkas djurens hormonsystem, utveckling och reproduktion, men vid höga halter. Halterna av plaster förväntas öka och leder givetvis till att även vi människor exponeras genom vatten, luft och mat. Riktig vilka konsekvenserna och effekterna är vet vi faktiskt inte idag men forskning pågår för att bättre förstå framtida risker, säger Bethanie Carney Almroth, forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborg Universitet.

Smygstart och fortsatt provtagning

Under 2020 drar Älvstädningen drar igång den 25 april med en tjuvstart i Dalälven och vattendragen runt Leksand, med fyra föreningar. I augusti fortsätter sedan den stora Älvstädningen under två helger i samtliga ovan nämnda älvar. I projektet jobbar Städa Sverige och Fortum vidare med vattenprovtagning för att få ytterligare svar som verifiera tidigare resultat och samtidigt ge möjlighet till jämförelse från år till år. Det är även aktuellt att ta prover på fler platser längs med älvarna, exempelvis nära vägavrinning eller återvinningscentraler.

–  Vi vill fortsätta ge ungdomar möjligheten att städa sitt närområde och ser vattenprovtagningarna som ett pedagogiskt inslag där de blir medvetna om och lär sig mer om skräp som inte syns. Provtagningarna är inte vetenskapligt förankrade, utan vår ambition är att analy­sera vattenprover från samma ställe över tid för att se hur re­sultaten utvecklas, säger Katarina Ridderberg, projektledare Städa Sverige.

Medverkande föreningar på städningen i april är SK Leksand, Leksands IF FK, Leksands Simförening och Insjöns IF BK.

Kontakt
Katarina Ridderberg, Projektledare Städa Sverige, katarina.ridderberg@stadasverige.se, 0730-58 82 79 Maja Nordgren, Projektledare Fortum, Maja.nordgren@partners.forum.com, 072-204 66 48

* Källa: WWF