I Städa Sveriges verksamhet verkar årligen tusentals ledare när miljöprojekt planeras, utförs och rapporteras. Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort värde för den lokala föreningen. Utan dessa ledare stannar Idrottssverige.

Ledare i Städa Sveriges värld bidrar inte bara till finansieringen av laget eller föreningens verksamhet utan också till att konkreta viktiga insatser görs för att förbättra närmiljön i områden där föreningen utövar sin idrott. Vi uppmärksammar just dessa ledare och 2015 instiftades ett årligt stipendium på 10 000 kr som tillfaller en ledare som:
• svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden,
• tagit stort ansvar i en lokal förening,
• visat intresse för att också stötta andra föreningar eller förbund.

Möjligt att nominera din ledare

Medlemsförbund i Städa Sverige och deras föreningar kan nu nominera föreningsledare som uppfyller kvalifikationerna ovan för insatser under verksamhetsåret 2020.

Nomineringar mailas till mats.wesslen@stadasverige.se senast den 26 februari 2021.
Nominering ska innehålla följande: Kontaktuppgifter, vem nomineras, vilka föreningar/förbund den nominerade stöttat, vem som står bakom nomineringen samt motivering till varför den nominerade bör få stipendiet.

Om Städa Sverige

Städa Sverige är idrottens miljöorganisation med 43 idrottsförbund som medlemmar. Se vilka på denna sida.