På lördag är det Strandens Dag och International Coastal Cleanup Day. Då ger sig ungdomar över hela världen ut för att plocka upp skräp som lämnats kvar eller flutit iland på våra stränder. I Sverige står Städa Sverige och Pantamera bakom insatsen som i år engagerar nära 2000 ungdomar från 83 föreningar från Haparanda i norr till Ystad i söder.

Det är nionde året i rad som Sveriges föreningsungdomar gör en insats för landets stränder. Städningarna under Strandens Dag är en del av initiativet #Städamera. Sedan starten av #Städamera har 26 866 ungdomar deltagit och de har tillsammans samlat in 443 ton skräp.

Cigarettfimpar, matförpackningar och sugrör vanligast, och allt är inte svenskt
Skräpet som samlas in sorteras och kategoriseras. Under förra årets städningar samlade man internationellt in totalt 5,7 miljoner cigarettfimpar, 3,72 miljoner matförpackningar och 3,66 miljoner sugrör. I Sverige är också tobak det mest frekventa skräpet, följt av matförpackningar och plastpåsar. Men allt skräp som samlas upp på de svenska stränderna kommer inte från Sverige.

– På den svenska västkusten uppskattar vi att hela 80% av det skräp som samlas in är utländskt och har flutit i land på svenska stränder. På övriga kuststräckor är andelen svenskt skräp betydligt högre, säger Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige.

Att analysera det insamlade skräpet är en viktig del i arbetet med att minska nedskräpning. Städa Sverige återkopplar statistiken från städningarna till samarbetspartners och kommuner som sedan kan ta arbetet vidare.

Internationell ungdomsrörelse för miljön
Under det senaste året har vi sett hur ungdomars intresse för miljöfrågor skjutit i höjden och engagemanget tagits till en ny nivå.

– Vi ser att attityden till engagemang för natur och miljö blir mer och mer positivt bland ungdomar. Idag är man stolt över att delta i en den här typen av insats där man gör något konkret för miljön, säger Anton Hedlund.

Att Pantamera engagerar sig i #Städamera och Strandens Dag är ingen slump. Det ligger helt i linje med företagets engagemang för ungdomar, idrott och miljö, som långsiktigt också handlar om att nå målen för ökad återvinning.

– Det är underbart att se att så många ungdomar, både i Sverige och i världen, förstår hur viktigt det är att vi tar hand om vår natur. Den insats de gör bidrar till en ökad medvetenhet kring miljöfrågor och vikten av återvinning hos både dem själva, deras kompisar och andra människor i deras närhet, säger Lil Berger, marknadsförare Pantamera.

I Stockholm står också Sabis bakom strandstädningar och på västkusten möjliggörs mer strandstädning under Strandens Dag genom samarbete med Sjöräddningssällskapets station vid Rörö, Västkuststiftelsen och de båda Stenungsundsföretagen Indus och Hogia, där sex lokala lag städar längs vattendrag och strandremsor i Stenungsund.

Media varmt välkomna att delta vid städningar
Media hälsas varmt välkomna att närvara vid städningen lördagen den 21 september. Här finns möjlighet att prata med deltagande ungdomar samt deras ledare, och att ta bilder.

Deltagande föreningar och platser Strandens Dag

För mer information om städningarna under Strandens Dag kontakta:
Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige

Tel: 070-683 0873

Lil Berger, marknadsförare, Pantamera
Tel: 070-508 32 32

Städa Sverige Ekonomisk Förening är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund. Ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Mest välkänd är städningen längs Sveriges vägar med ca 1 000 ton upplockat skräp per år.