Det blev en lyckad premiärhelg 4-5 maj för en av Sveriges största miljöinsatser – Klara, färdiga, städa! – då tusentals idrottsungdomar på 166 platser över hela landet samlade in sammanlagt 16 ton skräp. Nu kraftsamlar organisationerna bakom insatsen ICA Stiftelsen och idrottens miljöorganisation Städa Sverige inför höstens andra omgång då ytterligare runt 70 platser städas. Till nästa år görs en förändring för att ytterligare fokusera insatsen genom att samla alla städinsatser till samma helg i början av maj med målet att bräcka årets totalt cirka 240 städuppdrag.

Klara, färdiga, städa! har på sex år växt till den största städning som Städa Sverige organiserar och täcker nu i stort sett hela landet. I år från Älvsbyn i norr till Ystad i söder. Ambitionen med initiativet är högt och målet är att bygga en av Sveriges största årligt återkommande miljörörelser.

  • Det börjat verkligen bra även i år och på det flesta platser hade de städande stöd av fint väder. Under premiärhelgen var det totalt 3 517 deltagare runt om i landet som var ute och städade sin närmiljö i samarbete med sin lokala ICA-handlare. Det blir roligt att se hur många fler vi kan ha ute på städuppdrag nästa år när vi fokuserar hela insatsen till samma helg på vårkanten, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

Men först gäller det att kraftsamla inför höstens insats  då ytterligare ca 70 platser till ska städas och nya rekord slås. Genom Städa Sveriges, ICA Stiftelsens och ICAs miljösamarbete Klara, färdiga, städa! ges ICA-sponsrade idrottsföreningar och lag uppdrag att städa sin närmiljö. I år blir det totalt cirka 240 föreningar/lag som vår och höst sammanräknat gör en miljöinsats.

Under premiärhelgen 4-5 maj städade sammanlagt 166 föreningar och lag i 52 kommuner, över nästan hela landet. Varje förening och lag städade ett offentligt område i sin närmiljö och fyllde sammanlagt 1 910 säckar med skräp, vilket motsvarar en vikt på uppskattningsvis 16 ton.

  • I snitt plockade varje förening denna omgång drygt 11 säckar skräp. Det är en mycket viktig insats då minsta lilla fimp eller snusprilla, plastförpackning eller oljedunk som plockas upp är en vinst för naturen, säger Heléne Tullberg, projektledare på Städa Sverige.

Det skräp som städande föreningar plockar är främst plast, papper och glas, men det handlar också om annat som husvagnsdörrar, kläder, elektronikskrot och färgburkar.

  • Klara, färdiga, städa! är otroligt uppskattat av föreningar, ICA-handlare och ICA Stiftelsen. Det är oerhört kul att se att det växer så pass mycket från år till år, vilket gör ännu större skillnad för vår natur, säger Peter Hägg, generalsekreterare ICA Stiftelsen.

Utöver att deltagande föreningar får en ersättning får de deltagande ungdomarna nya miljö- och hållbarhetskunskaper. Före städningen har alla deltagare fått ta del av en miljöutbildning och vid det praktiska genomförandet har nya kunskaper sjunkit in.

Vad gäller bidrag till klubbkassan delar de medverkande föreningarna på totalt 1 006 000 kronor, som går till såväl deltagande i cuper som läger, ridskolehästar, omkostnader vid bortamatcher, utrustning och träningshjälp för att minska risken för knäskador.

Kontakt
Peter Hägg, generalsekreterare ICA Stiftelsen, 073-765 13 35, peterhagg@ica.se
Heléne Tullberg, projektledare Städa Sverige, 073-046 61 35, helene.tullberg@stadasverige.se