Pressmeddelande 10 april

70 ton skräp ska bort från stränderna

Bara i år ska över 70 ton skräp ska plockas upp från Sveriges stränder i den nationella satsningen Städa Strand. Över fyratusen ungdomar från idrottsföreningar runt om i landet hjälper till att städa. Målet är att bidra till renare stränder och öka kunskapen om nedskräpning bland ungdomarna.

Städa Strand genomförs för femte året i rad. Bakom intiativet står Coca-Cola och Idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Förra året deltog 4 640 ungdomar som tillsammans plockade upp 68 ton skräp från stränderna. Vilket motsvarar 40 medelstora bilar.

– Nedskräpning av våra stränder är ett problem som många inte känner till. Mycket av det skräp som plockas upp har inte spolats upp från havet, utan är sopor som besökare lämnat efter sig. Allt ifrån cigarettfimpar och aluminiumburkar till plastförpackningar, säger Mats Wesslén, vd på Städa Sverige.

Nedskräpning av stränder får stora konsekvenser för djur- och växtlivet i havet, där skräpet förr eller senare hamnar. Tiden det tar för havet att bryta ner skräpet kan vara flera hundra år. En viktig del av Städa Strand är därför att öka förståelsen för problematiken bland ungdomarna som deltar.

Initiativtagarna hoppas att nedskräpningen på så sätt ska minska i framtiden då medvetenheten höjs bland yngre generationer. Samtliga ungdomar som deltar genomgår även en miljöutbildning innan städning.

– Som dryckesproducent har vi ett ansvar att öka medvetenheten kring nedskräpning bland främst ungdomar, men även bland allmänheten i stort. I år hoppas vi på att kunna engagera ännu fler föreningar och på så sätt städa fler stränder, säger Mia Barkland, hållbarhetschef på Coca-Cola Enterprises.

De första städningarna genomförs nu i helgen längst Västkusten. Bland annat i Falkenberg, Kungsbacka och på Öckerö. Städa Strand pågår under hela våren, sommaren och fram till oktober. Både stränder längs havet och vid sjöar kommer att städas. De föreningar som deltar får en ekonomisk ersättning för sin insats. Pengarna används bland annat till idrottsutrustning och aktiviteter för föreningen. Samtidigt får de också kunskap om miljö och nedskräpning.

För mer information kontakta

Städa Sverige:
Mats Wesslén
VD
Tel: 070-588 49 88
mats.wesslen@stadasverige.se
www.stadasverige.se

Coca-Cola Enterprises Sverige:
Anne Lindfeldt
Presschef
Coca-Cola Enterprises Sverige AB
Tel: 070-6487124
alindfeldt@cokecce.com
www.cceansvar.se