Fastighetsbolaget Fabege anordnar tillsammans med Städa Sverige en hållbarhetsdag i Solna torsdag den 12 maj under namnet #purepark.

-Det känns fantastiskt att vi nu också kan koppla ihop unga i Solna med lokalt näringsliv i ett projekt för en bättre närmiljö, säger Mats Wesslén, VD Städa Sverige.

Syftet med dagen är att skapa medvetenhet hos både skolelever och de som vistas i Solna Business Park i hållbarhetsfrågor. Två skolor i Solnaområdet har fått chansen att delta, Ekensbergsskolan och Skytteholmsskolan och över 200 skolungdomar kommer under dagen att städa runt sina egna skolor, i Solna Business Park och dessutom samla in småelektronik hos företag.

I dagarna öppnas ett cykelgarage i området och Fabege hoppas att fler individer bidrar i hållbarhetsfrågan genom att börja cykla till jobbet.

-Vi vill ta ett lokalt ansvar för närmiljön och att är glada över att stimulera skolungdomarna med en hållbarhetsdag, säger Magnus Eriksson, områdesförvaltare på Fabege Solna Business Park.

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation är den välkända gula säcken som synts i snart 30 år längs älvar, vägar, på stränder och andra områden. Vi arbetar med Sveriges idrottsungdomar för att tillsammans med dem och en rad olika företag satsa på ett mindre nedskräpat Sverige. Vi plockar årligen 1 000 ton skräp.

Vi är Städa Sverige – vi städar Sverige.