PRESSMEDDELANDE 2015-02-05
Rekordår för idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige

Det gångna året blev ett rekordår för idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige. Drygt 12 000 städande idrottsungdomar drog under 2014 in totalt 4,7 miljoner kronor till svensk ungdomsidrott. Det är rekord och innebär att Städa Sverige nu har passerat 210 miljoner kronor sedan starten 1988. Under 2015 ska verksamheten breddas och förutom rena städuppdrag även omfatta projekt som går ut på att samla in miljöfarliga produkter och föremål innan de når ut i naturen.

– Det här är det absolut bästa sättet för våra idrottsungdomar att tjäna in pengar till sin idrott. Det är betydligt bättre att göra en miljöinsats än att sälja grejer som många gör, säger Björn Ferry som är ambassadör åt Städa Sverige.

Städa Sverige – idrottens miljöorganisation som ägs av idrottsrörelsen – är Sveriges största operativa miljöorganisation i termer av insamlat skräp. Idén är att skapa projekt inom olika områden som finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer där idrottsungdomar jobbar för miljön. På så sätt görs en stor miljöinsats samtidigt som resurser går till ungdomarnas klubbar. På köpet får ett stort antal ungdomar miljöutbildning varje år.

Under 2014 var drygt 12 000 ungdomar engagerade i Städa Sveriges städprojekt inom områdena väg, strand, vatten, älv samt kommunspecifika projekt. Ungdomarna plockade totalt 749 ton skräp motsvarande 40 000 gula säckar förutom de föremål som är för otympliga för att rymmas i säckar. Det här gav de 518 idrottsklubbar som hade städande ungdomar totalt 4,7 miljoner kronor.

– Det motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med året innan och är rekord. Vi ser att intresset för våra projekt ökar och vi breddar därför verksamheten så att den även omfattar projekt där ungdomarna samlar in miljöfarliga produkter och föremål redan innan de når ut i naturen, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

Städa Sverige satsar därför på att skapa projekt som går ut på att samla in miljöfarligt skräp inom områden som förpackningar, tidningar och hemelektronik.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wesslén, VD Städa Sverige, mob: 070-588 49 88, mail: mats.wesslen@stadasverige.se

Om Städa Sverige
Städa Sverige är en av idrottsrörelsen helägd miljöorganisation, landets mest framgångsrika
i operativa termer. Organisationen har i över 20 år engagerat en halv miljon ungdomar inom idrotten i att städa olika delar av den svenska miljön och totalt samlat in 2 miljoner säckar skräp på en sträcka motsvarande nio varv runt jorden. Detta har sedan starten genererat cirka 210 miljoner kronor till idrottsrörelsen.