På söndag städas för tredje året i rad i Rosengård under projektnamnet ”Ett Rent Rosengård”. Tidigare år har Städa Sverige tillsammans med Rosengård fastigheter stått bakom projektet. I år välkomnas också Victoriahem med som partner och genom det kan fler lokala föreningar engageras i samarbetet.

På söndag går projektet av stapeln och städningarna kommer att utföras av ungdomar och ledare på bostadsgårdar och skolor i området. När städningen är avslutad görs en skräpanalys och en sortering av det skräp som hittats. Föreningarna som fått uppdrag i år är två lag från Malbas BBK, ett lag från FC Rosengård samt en städgrupp från Kappsimningsklubben.

Städning föder kunskap

Städa Sveriges idé är enkel och konkret: Idrottslag får städa ett område i sin närmiljö. För detta får de en ersättning att använda till sina drömmar om cuper, mästerskap och annat roligt. Deltagarna utbildas samtidigt i miljö och hållbarhet, både teoretiskt och praktiskt.
–När skräpet ligger utspritt på marken och i buskar så kanske man inte förstår hur mycket det faktiskt är som ligger i naturen och när ungdomarna då plockar ihop det och kan se detta berg av säckar fyllda med skräp plockat från deras närområde, där de bor och går i skolan så tror jag det är en riktig lärdom för livet, säger Heléne Mathiesen, projektledare på Städa Sverige.

För miljön och invånarnas trivsel

Städdagen är den tredje sedan fastighetsbolaget, Rosengårds fastigheter påbörjade det långsiktiga samarbetet med Städa Sverige under hösten 2020.

– En av våra största utmaningar är nedskräpning och att sophanteringen inte fungerar. För att skapa ett rent Rosengård behöver vi bland annat jobba med beteendeförändring och lära oss att ta miljömässigt hållbara beslut i vår vardag. Det är ett långsiktigt arbete och vi tror att fokus måste ligga på utbildning. Genom att fortsätta vårt samarbete med Städa Sverige, nu inne på tredje året, når vi ut till fler barn och ungdomar som sedan går hem och visar och berättar för sina föräldrar och syskon, säger Sofia Wittmann, bosocial samordnare Rosengård fastigheter.

Extra roligt att i år få välkomna Victoriahem med i projektet och då även kunna få ge ut fler uppdrag än tidigare år för större effekt.

-Vi ser ju hur det finns en stor problematik med nedskräpning i hela samhället och tycker det är väldigt positivt när man kan gå ihop så här och hjälpas åt att se till att skräp hamnar där det ska vara. Tillsammans gör vi en fantastisk insats både för miljön och bostadsområdet. Vi hoppas på att skapa förutsättningar där vi tillsammans med våra hyresgäster och besökare i området håller rent och snyggt, säger Sofia Lokind, förvaltare Victoriahem.

Städningen tar plats på söndag den 22 maj mellan klockan 10-14. Det kommer städas från bostadsområdet Törnrosen till Ramels väg inklusive bostadsområdet Örtagården och skolorna i området. Förutom idrottsungdomar kommer även representanter från Rosengård fastigheter och Victoriahem att själva delta i städningen.

KONTAKT
Heléne Mathiesen, projektledare Städa Sverige, 073-046 61 35, helene.mathiesen@stadasverige.se

Sofia Wittmann, bosocial samordnare Rosengård fastigheter, 040-685 43 61, sofia.wittmann@rosengardfastighet.se

Sofia Lokind, förvaltare Victoriahem, 010-174 71 79, sofia.Lokind@victoriahem.se