De städar för framtiden

2 oktober 2014

Den 27 augusti samlades 383 barn och ungdomar för att göra en storsatsning på miljön i Hammarby Sjöstad. Satsningen öppnade även upp för ökat socialt engagemang och en tidig introduktion till näringslivet.

I slutet av augusti möttes boende och arbetande i Hammarby Sjöstad av hundratals ungdomar som har bestämt sig för att slå ett slag för miljön. Elever från Fryshuset, Kulturama och Sjöstadskolan städade tillsammans bort skräp, sjöng, dansade, ställde ut konst och bidrog med idéer om hur området ska utvecklas framöver.

– När de arbetar tillsammans gör de miljönytta och visar engagemang för sitt närområde. De är samhällets framtida medborgare. Att de redan nu är delaktiga är viktigt både i nuet och inför framtiden. Schysst Sjöstad är även en ögonöppnare och introduktion till arbetslivet, säger Melinda Midemalm som driver projektet hos organisationen Städa Sverige.

Fabege håller med Melinda.

– Att vi tillsammans tar ansvar för närmiljön gör att intresset också ökar för att hålla den fin. Sedan är det spännande att fånga upp vad nästa generation tänker kring framtidens Hammarby Sjöstad, hur de vill se att stadsdelen utvecklas, säger kommunikationschef Elisabet Olin.

Melinda Midemalm berättar att Städa Sverige, under sina 26 verksamma år, årligen har samlat över 10 000 ungdomar i liknande satsningar Sverige runt. Resultatet från de olika satsningarna visar på just ett sådant ökat engagemang från ungdomarna för det område de bor i, speciellt då deras insats finansieras av vuxna som tror på dem, och ser att den är viktig.

Viktigt med sponsor

Projektet i Hammarby Sjöstad drivs ihop med Fabege. Fabege har länge arbetat för ett hållbart samhälle, vilket gjorde att Städa Sverige fick upp ögonen för dem när det var dags att börja planera projektet.

– Vi såg att vi har många gemensamma nämnare. De är ett medvetet företag, de förstår vinningen i det här och har gått in helhjärtat. De ger bra ersättning till ungdomarna och sponsrar med fika under dagen. Utan dem hade det inte blivit något projekt i Hammarby Sjöstad, säger Melinda Midemalm.

Lärdomar för framtiden

Nu är det dags för Städa Sverige att påbörja analysarbetet och planera en uppföljning.

– Vi kommer att sammanställa en skräpanalys. Sedan besöker vi alla skolorna och berättar om resultatet. De kommer att få en check, ett diplom och en goodiebag. Även enkäterna kommer att sammanställas och presenteras för ungdomarna. Men allt detta sker etappvis, förklarar Melinda Midemalm.

Förhoppningen är att de sedan tar med sig det de lärt sig in i framtiden. Att de förstår att det de bidrar med i samhället faktiskt är viktigt och värderas högt av både privatpersoner och näringsliv.

 

Källa: www.fabege.se