Den svenska idrotten jobbar för att alla oavsett kön ska ha samma möjligheter. Det gäller möjligheter i att både utöva och leda idrott, och att vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Som idrottens miljöorganisation har Städa Sverige ett ansvar för att bidra till både jämställdhet och jämlikhet inom idrotten.

Städa Sverige strävar efter en jämställd verksamhet. Flick- och damlag ska få städa i lika stor omfattning som pojk- och herrlag. Likaså ska mixade trupper, lag och föreningar få ta plats i våra städningar. 2019 började Städa Sverige föra statistik över deltagande föreningar. Sedan dess har 35% av alla städuppdrag utförts av pojk/herrlag, 33% av flick/damlag och 32% av mixade lag.
– Det är viktigt för oss att alla inom idrotten känner att de har lika stora möjligheter att få städuppdrag med oss som andra. Oavsett om det gäller kön, etnicitet eller funktionsvariation. Siffrorna visar att vi ligger rätt i fråga om kön och att vi gör vad vi kan för att bidra till ett jämställt idrottande, säger Anton Hedlund, projektansvarig på Städa Sverige.

Bredd i engagerade idrotter främjar jämställdheten

Under 2022 deltog föreningar, lag och trupper från 44 idrotter i Städa Sveriges städningar. Bland annat flera från kvinnodominerade sporter såsom ridsport, konståkning och gymnastik.
– Att involvera föreningar från alla typer av idrotter är ett verktyg för oss att främja bland annat jämställdheten. Det jobbar vi aktivt med dagligen, säger Anton Hedlund.

I fjolårets över 1 000 städuppdrag blev fördelningen 39,6% medverkande pojk- och herrlag, 32,6% flick- och damlag och 27,8% av mixade lag. Trots en liten övervikt av pojk- och herrlag är Städa Sverige tillfreds med resultatet. Detta då övervikten bland annat kan förklaras av att det speglar vilka som anmält intresse till Städa Sverige, liksom att pojkar generellt är mer aktiva i organiserad föreningsidrott än flickor (källa: RF:s LOK-stöd/deltagartillfällen per person och år).

Globala målet ”Minskad ojämlikhet” på agendan

Jämställdhet ingår i ett av de globala mål som Städa Sverige arbetar med – det vill säga mål 10 om minskad ojämlikhet. Mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Vad gäller etnicitet och religion gör Städa Sverige ingen skillnad på de som vill vara med och städa. Sett till ålder har Städa Sverige ett fokus på att engagera just idrottsungdomar i städningarna, då de inte har samma resurser som vuxenidrotten. I resurssvaga områden kan medverkan i städning till och med vara avgörande för alla ska kunna vara med

Städa Sverige välkomnar också parasportsföreningar att delta i städprojekt, liksom andra föreningar som har aktiva med funktionsvariationer.
– Föreningar med funktionsvarierade idrottsaktiva är självklart välkomna att anmäla sig för att de också ska kunna få en extra inkomst att förverkliga drömmar med. Bra att veta för dessa är att vi vid önskemål kan anpassa städområdet, tiden för utförandet samt städutrustningen, för att än bättre möjliggöra deras medverkan, säger Anton Hedlund.

Tips!
Här kan du läsa om vilka globala mål som Städa Sverige jobbar med och hur.