Nu inleds Städa Sverige, ICA Stiftelsen och ICAs landsomfattande städsamarbete – Klara, färdiga, städa! Målet är att 2 000 ungdomar från ett 100-tal idrottsföreningar ska städa naturen på orter där ICA-handlare säljer ICAs miljökasse.

Projektet bygger på försäljning av ICAs miljökasse, ett mer miljö- och klimatvänligt alternativ. ICA-handlare som medverkar i Klara, färdiga Städa! och säljer ICAs miljökasse har möjlighet att ge lokala städuppdrag i naturen till idrottsföreningar. Städa Sverige organiserar och ICA Stiftelsen finansierar projektet och varje förening som deltar får en ersättning till sin klubbkassa.
– Det är en ny modell för att organisera städning. Där ICA finns hittar du alltid en idrottsförening med ambitioner och bra miljötänk så vi passar bra ihop, Städa Sverige, ICA och svensk idrott, säger Städa Sveriges vd Mats Wesslén.

Under 2019 fokuserar projektet på vattennära områden – det kan exempelvis vara städningar längs en å, en kuststräcka eller på och omkring den lokala stranden. Städningar kommer att ske i juni och under hösten.
– Kunder som köper ICAs miljökasse när de handlar möjliggör extra pengar till den lokala klubbens lagkassa, men projektet leder även till en ökad medvetenhet hos våra barn och ungdomar och samtidigt ett gemensamt ansvar för närmiljön, säger Claes Ottosson, ICA-handlare på ICA Kvantum i Hovås utanför Göteborg, som medverkar i Klara, färdiga, städa!

– ICA-handlare har i alla tider engagerat sig i lokalsamhället och varit en viktig samarbetspartner för det lokala föreningslivet. Projektet möjliggör fler fina samarbeten mellan ICA-handlare och lokala idrottsföreningar runt om i landet, säger Pinar Basaran på ICA-Stiftelsen.

Under förra året organiserade Städa Sverige över 757 städuppdrag och totalt 12 630 idrottsungdomar var engagerade i städningarna. Ambitionen under 2019 är att öka dessa siffror med 50 procent. Samarbetet med ICA Stiftelsen är tänkt att stå för en del av denna ökning.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wesslén, VD Städa Sverige, tel: 070-588 49 88, mats.wesslen@stadasverige.se
Josefin Warg, Projektledare Städa Sverige, tel: 08-683 30 04, josefin.warg@stadasverige.se

Om Städa Sverige
Städa Sverige, som är en del av den ideella idrottsrörelsen, är en organisation där ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. Sedan 1988 har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön.

OM ICA Stiftelsen
ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå. Tanken är att fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt – utan direkt koppling till affärsverksamheten. Se mer på www.icastiftelsen.se