Uppdaterad senast: 2021-08-10

För föreningarnas skull och för naturen fortsätter vi att städa Sverige. Genom vår städning fortsätter vi att hålla drömmen om nästa idrottsäventyr vid liv och att hålla ungdomar i rörelse. Genom vår städning fortsätter vi att bidra till en skräpfri närmiljö.

Städa Sveriges höstsäsong ligger framför oss och alltjämt är det i tider av Covid-19. Vi tar stor hänsyn till Coronaviruset: Städa Sveriges städning sker utomhus, lag- eller föreningsvis uppdelade i mindre grupper. Vi följer de nationella rekommendationerna för att minska spridningen av Covid-19. Respektive lag och förening hänvisas också att dubbelkolla eventuella regionala riktlinjer inför städning. I stort gäller följande för Städa Sveriges verksamhet tills vidare:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer liksom de beslut och rekommendationer som kommer från RF till idrotten.
  • Städning med ungdomslag/föreningar kan hållas, även i regioner med skärpta allmänna råd. Städning sker med nödvändigt antal ledare, men med ett begränsat antal vuxna därutöver.
  • Samlingar sker lag- eller föreningsvis och städning sker i mindre grupper.
  • Undvik samåkning till och från städplatsen och håll avstånd till varandra under städning.

Likt tidigare under denna pandemi gäller också:

  • Vi genomför inte några större samlingar vid uppstart eller avslutning av våra städprojekt.
  • Vi rekommenderar att hålla någon meters avstånd till varandra vid både uppstart och samling samt under själva städningen.
  • Vi använder alltid handskar och påminner om vikten av att tvätta händerna.
  • Städning sker alltid i föreningens närmiljö.
  • Personer med symptom som snuva, hosta eller feber ska följa Folkhälsomyndighetens råd om att undvika sociala sammanhang, såsom städtillfället med föreningen.
  • Om ansvarig städledare i förening finner skäl till att föreningen pga Coronaviruset och risk för smittspridning inte kan utföra sitt uppdrag på bestämd dag, ges föreningen möjlighet att skjuta på städningen till ett senare tillfälle. Detta sker i samråd med ansvarig projektledare hos Städa Sverige.

Denna sida uppdateras löpande.