Uppdaterad senast: 2020-04-23

I dessa tider fortsätter vi att städa Sverige. Vi tänker på idrottsföreningar, djur och natur.

Städa Sveriges städsäsong är igång. Denna gång i tider av Coronavirus (Covid-19). Städningen sker utomhus i mindre grupper om två-tre personer, vanligt är att ett lag bestående av 15-20 personer deltar och vi fortsätter att jobba utifrån att städprojekt kan genomföras. I stort gäller dock följande för Städa Sveriges verksamhet tills vidare:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer liksom de beslut och rekommendationer som kommer från RF till idrotten.
  • Vi kommer inte att genomföra några större samlingar vid uppstart eller avslutning av våra städprojekt.
  • Vi rekommenderar att hålla någon meters avstånd mellan varandra vid både uppstart och samling samt under själva städningen som sker i mindre grupper om ca tre personer.
  • Vi använder alltid handskar och påminner om vikten av att tvätta händerna.
  • Personer med symptom som snuva, hosta eller feber ombeds följa Folkhälsomyndighetens råd om att undvika sociala sammanhang, såsom städtillfället med föreningen.
  • Om ansvarig städledare i förening finner skäl till att föreningen pga Coronaviruset och risk för smittspridning inte kan utföra sitt uppdrag på bestämd dag, ges föreningen möjlighet att skjuta på städningen till ett senare tillfälle. Detta sker i samråd med ansvarig projektledare hos Städa Sverige.

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor inför ert städuppdrag.

Du kan också hålla dig uppdaterad via vår hemsida och denna nyhet som uppdateras löpande.