Städa Sveriges årsstämma 2023 hölls nyligen där medlemsförbunden samlades för att summera det gångna året och planera för framtiden. Stämman leddes av den före detta elitsimmaren Therese Ahlshammar, som axlade rollen som mötesordförande med bravur. På plats var även Städa Sveriges ambassadör, diskuskastaren Vanessa Kamga. 

Under mötet belönades Emelie Babunovic från Kortedala BBK med utmärkelsen “Årets ledare” för sitt fantastiska arbete och engagemang. Dessutom tilldelades Konståkningsförbundet titeln “Årets Miljöförbund”, ett erkännande för deras betydande insatser för miljön.

En av höjdpunkterna på stämman var diskuskastaren Vanessa Kamgas föredrag där hon delade med sig av sin passion och sitt engagemang.  

Städa Sverige vill rikta ett stort tack till alla deltagare och ser fram emot ett fortsatt  framgångsrikt 2024 tillsammans med alla medlemsförbund.

Tack till alla som kom och bidrog till en inspirerande och produktiv dag!