PRESSMEDDELANDE STÄDA SVERIGE

Städa Sveriges Ledarstipendium 2015

till Tiina Rossi Ekstam, Solstaden Basket.

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation delar årligen ut ett Ledarstipendium till en idrottsledare som gör stora gärningar i det tysta. Städa Sveriges Ledarstipendium fångar personer som ”gör sig själva ett nummer större än vad de är”; de deltar aktivt i operativa miljöprojekt som syftar till att etablera lokala hållbarhetsfrågor hos ungdomar. Ett exempel är städning av svenska älvar.

En enig styrelse i Städa Sverige har beslutat att 2015 års stipendium tilldelas Tiina Rossi Ekstam, Solstaden Basket.

-Jag är enormt hedrad och glad över det här. Att unga människor bidrar med det lilla i en stor fråga har betydelse. Alla kan göra något! Jag har under de år jag deltagit i Älvstädningen också sett vilken betydelse det har när det ökar medvetenheten hos de unga, kommenterar Tiina och fortsätter:

-Älvstädningen och tanken bakom, med att aktivera och engagera unga lokalt är fantastiskt, jag hoppas det växer vidare.

-Tiina har haft en stor betydelse för både föreningsarbetet i Solstaden Basket och har med sitt engagemang också bidragit i att få andra föreningar och Älvstädningen att utvecklas i Karlstad. Sedan projektet startade har över 900 personer från Värmland deltagit, närmare 19 ton skräp har plockats längs Klarälven, säger Mats Wesslén, VD Städa Sverige och tillägger:

-Detta hade inte varit möjligt utan Tiina.

Städa Sveriges Ledarstipendium är på 10 000 kr som skall användas till att ytterligare utveckla ledargärningar inom idrotten.Styrelsen passar också på att särskilt uppmärksamma två kandidater från Skol IF; Sara Bergman och Samira Kindvall Manners från Klågerupskolans IF samt Peter Andersson från Kristianstad Sportdykarklubb.

För kommentarer kontakta:

Mats Wesslén, VD Städa Sverige 070-588 49 88

Tiina Rossi Ekstam, Solstaden Basket 073-543 53 66

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation är den välkända gula säcken som synts i snart 30 år längs älvar, vägar, på stränder och andra områden. Vi arbetar med Sveriges idrottsungdomar för att tillsammans med dem och en rad olika företag satsa på ett mindre nedskräpat Sverige. Vi plockar årligen 1 000 ton skräp.

Vi är Städa Sverige – vi städar Sverige.

Älvstädar-SM, med Fortum som partner lockade förra året över 2 000 deltagare från 30 kommuner. Totalt samlade älvstädningen in över 35 ton skräp.