Över 2 400 idrottsungdomar deltog i Städa Sveriges stora städning av Stockholm de första två veckorna i maj. I delar av norra och södra länet, liksom i Stockholms stads 13 stadsdelar städades det och massvis med skräp plockades.

Mellan den 2 till den 14 maj städades norra och södra Stockholms län samt Stockholms 13 stadsdelar. Utförare var 2 417 idrottsungdomar och deras ledare.

Städa Sveriges Stockholm-städning startade i Huddinge, Botkyrka och Salem den 2 maj. Den gick sedan vidare till Österåker, Nacka, Stockholms stads alla stadsdelar och avslutades i Haninge den 14 maj. När vi nu har sammanställt resultatet konstaterar vi att deltagarna tillsammans fyllde nästan 1 600 gula säckar med skräp. Skräp som kunde tas om hand och avfallshanteras.

Kommuner och företag har gjort det möjligt

Totalt var 106 lag aktiverade i städningarna i Stockholms län. Det var möjligt tack vare Städa Sveriges samarbeten med Södertörns fjärrvärme, Huge Bostäder, Salems kommun, OBOS, Länsförsäkringar Stockholm, Nacka kommun och Haninge kommun. Tack vare dessa samarbeten har vi haft möjlighet att betala ut 590 000 kr i ersättning till lagen som med och städade. Pengar som går till att subventionera kostnader kopplade till lagens aktiviteter och inköp, och att förverkliga drömmar.
Mer Stockholmsstädning utfördes inom Klara, färdiga, städa!, vars resultat du kan läsa om här.

För hållbara städer och jämlikhet

Likt många andra organisationer och företag arbetar Städa Sverige för att de globala målen för hållbar utveckling ska uppnås. Städa Sverige ser att steg i rätt riktning har tagits i båda dessa mål, tack vare våra partners engagemang. Att skräp motsvarande 1 587 säckar lämnat vår närmiljö har bidragit till vården av de lokala ekosystemen i staden. En renare miljö skapar också trygghet. Det är två saker som det globala målet om hållbara städer och samhällen eftersträvar.

Städuppdragen är utförda av såväl flickor som pojkar, från olika idrotter och med olika bakgrunder. Allt i en strävan om en jämlik värld där alla ska ha möjlighet att vara med på lika villkor. Detta är något som globala målet om minskad ojämlikhet verkar för.

God hälsa en långsiktig vinst

Att 2 417 idrottsungdomar i sitt lag får en ersättning som möjliggör fortsatt idrottslig aktivitet bidrar självklart slutligen till att god hälsa och välbefinnande – globala målet nummer 3 – kan fortsätta uppnås hos deltagarna.
– Vi är tacksamma till alla som bidragit till att steg i rätt riktning för globala målen har kunnat tas i stor skala här i Stockholm i år. Nu ser vi ödmjukt framåt. Vi hoppas kunna göra minst lika mycket, men gärna mer, nästa år, säger Åsa Berg, projektledare på Städa Sverige.

KONTAKT
Åsa Berg, projektledare Städa Sverige, 073-033 49 28