Städa Sverige samlar i helgen 300 deltagare från lokala idrottsföreningar för att städa Gullspångsälven med biflöden. Insatsen, som täcker in Gullspångsälven såväl som Timsälven och Svartälven, har de tidigare två åren rensats från över 10 ton skräp.

-Nedskräpning är en högaktuell fråga även för Sveriges älvar, kommenterar Mats Wesslén, VD på Städa Sverige.

Energibolaget Fortum har i flera år stöttat städning av områden längs bland annat Gullspångsälven som varit med och städats i älvstädningen sedan 2015. Allt från operationstång till flaskpost hittade och en väldigt hög andel plast.

-Mer än hälften av alla enskilda skräp som plockas är plast och vi vet vilken negativ inverkan plaster har för lokalt djur och naturliv så ungdomarnas jobb den här helgen är ovärderligt och volymerna är näst intill ofattbara, fortsätter Mats Wesslén.
Längs Gullspångsälven med biflöden är det 10 föreningar som deltar i fyra kommuner, Karlskoga, Gullspång, Degerfors och Hällefors.

Dalälven och Ljusnan har redan städats och utöver Gullspångsälven kommer också Klarälven att städas. Totalt har närmare 150 ton skräp städats bort längs dessa älvar sedan starten 2013.

– Städningen är inte bara bra för miljön, föreningarna tjänar även pengar till deras verksamhet, och ungdomarna får en ökad kunskap om skräphantering, säger Johan Englund, kommunikationschef för Fortums vattenkraft.

Om Älvstädningen
Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där vi verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under fyra helger sommaren 2017 plockar föreningarna skräp på utvalda sträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.

För mer information kontakta
Erika Svensson, Projektledare Städa Sverige, erika.svensson@stadasverige.se, 070-324 29 26
Per-Oscar Hedman, Presschef Fortum Sverige, per-oscar.hedman@fortum.com, 070-214 75 45