Även i dessa tider av coronavirus fortsätter Städa Sverige att städa Sverige. I helgen går startskottet för Städa Kust – en landsomfattande manifestation där idrottsungdomar rensar Sveriges kust från skräp. Förra året plockades bråte, mest bestående av plast, motsvarande 1 079 fulla badkar från våra stränder. I år är ambitionerna än högre ställda och syftet är att förhindra att skräp driver ut till havs och därmed orsakar skada.

Städa Kust går ut på att så många idrottsföreningar runt om i Sverige som möjligt mot ersättning till klubbens eller lagets kassa städar en bestämd kuststräcka. Förutom att det ger en positiv miljöeffekt på såväl kort som lång sikt, innebär det ett stöd till svensk idrottsrörelse och en investering i ungdomars ansvarstagande för den gemensamma miljön.

– I den situation Sverige idag befinner sig på grund av utbrottet av Covid-19 anser vi att det är viktigare än någonsin att föreningarna får ett tillskott till klubbkassan, samtidigt som vi skapar ett gemensamt engagemang för en bättre närmiljö och ett hållbart Sverige, säger Mats Wesslén.

Bakom projektet står idrottens miljöorganisation Städa Sverige och tusentals idrottsungdomar. Städa Kust arrangeras för elfte gången och inleds i helgen med kuststräckan Strömstad-Höganäs. Under våren och sommaren fortsätter städningen utmed hela svenska kusten och avslutas i september under International Coastal Cleanup Day – Strandens Dag.

– Beräkningar visar att plastmängder motsvarande 120 badkar per dygn flyter i land bara längs västkusten. I år är därför målet att med engagerade idrottsungdomars hjälp se till att vår kust befrias från skräp motsvarande 1 500 fulla badkar, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

Upplägget för städningen anpassas utifrån den rådande situationen. Det kommer exempelvis inte att vara några gemensamma samlingar för start eller avslut för städningen utan lagen städar på egen hand uppdelade på olika områden.

Vid den inledande städningen är det ungdomar från 88 lag och föreningar som städar längs västkusten. Denna första städhelg görs möjlig av kommuner längs kusten, Västkuststiftelsen, Pantamera, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän samt Hogia.

Under förra året organiserade Städa Sverige över 900 städuppdrag och totalt 16 105 idrottsungdomar var engagerade i städningarna.

För ytterligare information, kontakta:
Mårten Heslyk, Projektledare Städa Sverige, mobil 070-819 20 64, marten.heslyk@stadasverige.se
Anton Hedlund, Projektledare Städa Sverige, mobil 070-683 08 73 anton.hedlund@stadasverige.se

Föreningar_västkustpremiär_2020