I helgen genomfördes en omfattande föreningsstädning på olika platser i Värmdö kommun. Över 600 ungdomar och aktiva från Värmdös föreningsliv deltog i projektet. Det finansierades av Värmdö kommun och organiserades av Städa Sverige – idrottens miljöorganisation.

27 lag från sju föreningar från Värmdö var med i den stora städningen av sin kommun i helgen. Prognosen, baserat på inkomna städrapporter, pekar mot att drygt 500 gula säckar kommer att ha fyllts med skräp under helgens insats.
– Städa Sverige ger aktiva barn och ungdomar i våra föreningar möjlighet att själva tjäna ihop pengar till exempelvis en lagkassa, samtidigt som de hjälper till att bidra till ett skräpfriare Värmdö, säger Fredrik Nornvall, chef för Kultur- och fritidskontoret Värmdö kommun. En positiv följdaspekt kring insatsen är också att den öppnar upp för ett naturligt samtal med barnen och ungdomarna kring konsekvenserna av nedskräpning och vårt gemensamma ansvar för den plats vi bor och lever på.

Bakgrunden till insatsen är att kultur- och fritidsnämnden i Värmdö getts i uppdrag att under 2020 erbjuda barn- och ungdomsföreningar ekonomiska medel i utbyte mot naturstädningar. Bland annat för att öka trivseln i det offentliga rummet. En ersättning på 5 500 kr går till respektive medverkande förening och lag och uppfyller deras drömmar.
– Idrottsungdomar är fokuserade, noggranna och ansvarstagande, särskilt när de får göra en städinsats i miljöer på sin hemmaplan, som nu, säger Mats Wesslén, VD på Städa Sverige.

För mer information om projektet och föreningarnas insatser, kontakta projektledare Mikael Örnliden på Städa Sverige.
Telefon: 070-415 67 16
E-post: mikael.ornliden@stadasverige.se