Den 15 maj hölls 2019 års årsmöte för Städa Sverige Ekonomisk Förening. 2018 lades till handlingarna och verksamhetsplanen för 2019 godkändes. Styrelsen fick också en ny ledamot.

Städa Sverige är en ekonomisk förening med 43 idrottsförbund som medlemmar och den 15 maj hölls årets medlemsstämma. Ekonomin och verksamheten för jubileumsåret 2018 lades till handlingarna, styrelsen fick ansvarsfrihet och verksamhetsplanen och budgeten för 2019 gicks igenom och godkändes. Val till styrelsen gjordes också. Ledamoten Kicki Molin tackades här av efter flera år i styrelsen, och in kom i stället Hanna Westrin som ledamot för en period på två år. Hanna har bakgrund som såväl elitsimmare och marknads- och kommunikationsansvarig på Svenska Brottningsförbundet. Bengt Jönsson valdes om som ordförande för ännu ett år, och Marcus Norman fick förnyat förtroende i styrelsen också han. Peter Ohlson och Jessica Cederberg Wodmar har mandat för ytterligare ett år. Adjungerad i styrelsen är Städa Sveriges VD Mats Wesslén. Önskar du kontakta styrelsen hittar du kontaktuppgifter här.

Städa Sverige tackar alla närvarande medlemmar på mötet för visat intresse.