Hela tretton ton med skräp försvann från Sveriges stränder i lördags, då ungdomar och föreningar från norr till söder gjorde en miljöinsats på Strandens dag. Intresset för dagen växer, och föreningarna städade bort drygt 30% mer skräp i år än förra året.

International Coastal Cleanup Day är ett globalt initiativ från organisationen Ocean Conservancy. Under en och samma dag städas stränder i mer än 100 länder. I Sverige är det Städa Sverige och Pantamera som har tagit initiativ till den svenska upplagan Strandens Dag. Drygt 2 000 ungdomar var med och städade, vilket var fler än fjolåret.

–Det är kul att fler och fler vill engagera sig och ser det som något meningsfullt. Det är ett bra sätt att prata om miljöfrågor och vår egen påverkan på miljön. Samtidigt är det en bra aktivitet för att stärka sammanhållningen vilket känns extra kul och viktigt efter en lång tid av pandemi och restriktioner, säger Anton Hedlund, projektledare på Städa Sverige.

Tobak dominerade bland skräpet
Bland det som hittades utgjorde tobak en stor del. Hela 24 procent av allt skräp bestod av cigarettfimpar, och nästan en tiondel var snus- eller tobaksförpackningar. Bland skräpet fanns också lite mer oväntade och större saker som cyklar, solstolar och en soffa.

– Även några få pantförpackningar fanns bland skräpet. I Sverige är vi väldigt duktiga på att panta och har en hög återvinningsgrad på 88,8 procent. Föreningarna gjorde ett fantastiskt jobb, och när vi nu dessutom har pantat de pantförpackningar som hittades är vi ännu närmre vårt mål om 90 procents återvinning, säger Lil Berger, projektledare på Pantamera.

Strategier för framtiden
Det skräp som ungdomarna samlar in sorteras och kategoriseras. Att analysera det insamlade skräpet är en viktig del i arbetet med att minska framtida nedskräpning. Städa Sverige återkopplar statistiken från städningarna till samarbetspartners och kommuner som sedan kan ta arbetet vidare lokalt.

Om Ocean Conservancy
Ocean Conservancy arbetar för att skydda haven från vår tids största globala utmaningar. Tillsammans med samarbetspartners skapar de vetenskapliga lösningar för friska hav, för djur – och växtriket och de samhällen som är beroende av havet.

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige
070-683 0873
anton.hedlund@stadasverige.se

Lil Berger, marknadsförare på Returpack/Pantamera
0705-08 32 32
lil.berger@returpack.se