tanum

Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) och Städa Sverige kommer under v.8 — v.11 att genomföra ett testprojekt på tre utvalda återvinningsstationer (ÅVS) i Göteborg. Stationerna ligger i Askim, Billdal och Sannegården.

Syftet är att öka återvinningsgraden hos göteborgarna och vi söker tre lokala idrottsföreningar som vill vara med. Föreningarna som är med kommer dels att städa kring återvinningsstationen men också undersöka vad göteborgarna tycker om sin återvinningsstation