I helgen är det dags för den andra omgången av den landsomfattande miljöinsatsen Klara, färdiga, städa! som organiseras av idrottens miljöorganisation Städa Sverige och finansieras av ICA Stiftelsen och lokala handlare. I vårens städomgång fyllde de medverkande föreningarna, genom att städa sin närmiljö på totalt 132 platser i landet, totalt 1 787 gula säckar med skräp. Nu återstår att se om de 125 föreningar/lag som städar den här omgången i totalt 35 kommuner från Östersund i norr till Simrishamn i söder plockar mer eller mindre skräp än under städningen i början av maj.

Med start nu på lördag 1 oktober gör 125 idrottsföreningar/lag tillsammans med sina lokala ICA-handlare en gemensam insats mot skräpet i närmiljön. Städinsatser pågår runt om i landet från den 1 oktober till 4 oktober och sker på totalt 125 olika platser.

Ungefär 20 deltagare i varje förening eller lag kommer att samlas för skräpplockning i drygt tre timmar i varsitt förbestämt område. Totalt engageras över 2 000 idrottsungdomar och ledare i städningen, som tar plats på orter i 35 kommuner.

– Naturen är den stora vinnaren när vår närmiljö befrias från plastförpackningar, fimpar, papper, glas och annat skräp. I vårens städning deltog 132 föreningar/lag som fyllde 1 787 stora gula säckar med i snitt tolv kilo skräp per säck. Det säger något om hur mycket skräp som gömmer sig i vår miljö. Nu ska det bli intressant att se hur mycket ungdomarna plockar den här omgången, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

– Svenska ICA-handlare har ett stort engagemang för både miljön och den lokala idrotten. Genom Klara, färdiga, städa! tar handlarna ett lokalt miljöansvar samtidigt som deras samarbetsföreningar involveras. Det är väldigt fint att se, säger Peter Hägg, generalsekreterare ICA Stiftelsen.

Klara, färdiga, städa! är ett samarbete mellan ICA Stiftelsen, ICA och Städa Sverige där ICA-sponsrade idrottsföreningar ges i uppdrag att städa sin närmiljö i samarbete med den lokala ICA-butiken. Utöver att deltagarna får nya miljö- och hållbarhetskunskaper, får de också en ersättning till sin lagkassa att använda för att förverkliga sina drömmar.

De 41 handlare som är engagerade i städningen finns över stora delar av landet. De 17 Maxibutiker som ingår i Icas östra region har i år gått ihop i en gemensam satsning där en del av vinsten av kanelbulleförsäljningen samlas i en pott för att kunna dela ut fler städuppdrag.

Välkommen till miljöinsatsen
Media hälsas varmt välkomna att närvara vid städningen på de olika orterna. Städtillfällena pågår drygt tre timmar och det finns möjlighet att prata med deltagande ungdomar och deras ledare och att ta bilder. Klicka på lista nedan för att ta del av vilka som medverkar, var de städar och när.
Klara, färdiga, städa! medverkande hösten 2022 publik

KONTAKTPERSONER
Peter Hägg, generalsekreterare ICA Stiftelsen, tfn: 073-765 13 35
Heléne Mathiesen, projektledare Städa Sverige,
tfn: 073-046 61 35, mejl: helene.mathiesen@stadasverige.se