För tionde året i följd inleds i helgen den stora Älvstädningen då cirka 3 000 idrottsungdomar och ledare plockar skräp både i och kring fem av Sveriges största älvar. Behovet är fortfarande stort då de senaste årens hemestrande har lett till fler besökare längs älvarna och därmed ökade skräpmängder. Städningen sker under två helger i totalt 34 älvkommuner med deltagare från 130 idrottsföreningar och som tidigare OS-guldmedaljören Björn Ferry som extrahjälp.

Indalsälven och Ljusnan är först ut när premiären för Älvstädningen, som arrangeras av idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige med Fortum som partner, sker helgen 20-21 augusti. Helgen därefter städas Gullspångsälven, Klarälven och Dalälven.

– Under båda helgerna sker städningen med OS-guldmedaljören och ambassadören för Älvstädningen Björn Ferry i spetsen. Med sitt starka engagemang och positiva attityd inspirerar han både ungdomar och ledare till stordåd. Något som behövs då det är mycket att städa, säger Katarina Ridderberg, projektledare på Städa Sverige.

Städningen går ut på att ta hand om skräp som finns längs med älvarna genom att idrottsungdomar mot ersättning till klubbens eller lagets kassa städar en bestämd sträcka. Förutom att städningen ger en positiv miljöeffekt på såväl kort som lång sikt, innebär den ett stöd till svensk idrottsrörelse och en investering i ungdomarnas ansvarstagande för den gemensamma miljön.

Förutom skräpplockning genomför alla föreningar en skräpanalys, vilket är nytt för i år. Analysen görs för att kartlägga vad för slags skräp som återfinns i respektive städområde. På så sätt går det att se hur skräpet skiljer sig åt från område till område och att jämföra från år till år.

På några platser genomförs även dykstädning av sportdykarklubbar som rensar älvbotten från skrot och annat skräp som hamnat där. I år sker det i Borlänge och Karlstad.

– Vi är väldigt glada för engagemanget kring Älvstädningen då det är en möjlighet att tillsammans göra en insats för renare älvar. Det är också ett sätt för oss att främja ungdomsidrotten på platser där våra vatten­kraftverk finns, säger Sofia Steinbock, projektledare på Fortum.

Älvstädningen äger rum helgerna 20-21 augusti och 27-28 augusti. I Leksands kommun genomfördes städningen redan i april.

Se vilka föreningar som städar:Deltagande föreningar Älvstädningen 2022

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Ridderberg, projektledare Städa Sverige, 073-058 82 79, katarina.ridderberg@stadasverige.se