Är du ung, hungrig, driven, datorvan och intresserad av miljöfrågor då är detta något för dig. Tre års gymnasiestudier och ett par års arbetslivserfarenhet är de enda formella kraven.   

Städa Sverige är en del av den svenska idrottsrörelsen. Vi engagerar ungdomsidrotten i att städa olika delar av den svenska miljön. Under 2021 har mer än 20 000 ungdomar städat i 191 kommuner i Sverige med Städa Sverige som organisatör.

Städa Sverige är en icke vinstdrivande organisation, helägd av 41 idrottsförbund. Deltagarna får en ersättning till lag som bidrar till att finansiera fortsatt idrottande. Men städningen är också en ”väg” in i hållbarhetsfrågan.  

Organisationen är uppbyggd av två centrala verksamheter och processer: Försäljning samt projekt. Nu bygger vi en tredje funktion, en produktionsenhet. 

Produktionskoordinator
Produktionsenheten skall fungera som ett nav i våra projekt och sköta kontakterna med bland annat föreningar och kommuner som medverkar i våra projekt. Vi söker två produktionskoordinator till den nya avdelningen. 

Vår process kring städprojekt innehåller fem steg, bland de viktigare märks rekrytering och koordinering. Här har vi kontakt med föreningsledare, planerar utbildningar och städningar. Här bestäms städområden i samråd med kommuner och andra markägare. Att vara produktionskoordinator innebär att du, med hjälp av lämpligt planeringsverktyg bemannar upp våra projekt med idrottsungdomar, tar fram städområden tillsammans med kommuner samt med god precision samlar och sorterar data. Data som sedan är ett viktigt underlag i återrapporteringen till våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

Arbetsuppgifter och ansvar
-Rekrytera föreningar via intresseanmälningar, kö eller kommunernas register.
-Bearbeta kommuner och/eller markägare för inhämtning av städområden samt tillstånd.
-Samla information och data enhetligt och strukturerat i ett administrativt system.
-Löpande förse intressenter t ex föreningsledare med relevant information som tidpunkter, utbildningar eller materielleveranser. 

Personliga egenskaper
Vi sätter ett stort värde på dina personliga egenskaper i den här rekryteringsprocessen. Särskilt viktigt är det att du har rätt inställning och engagemang, förmåga att samarbeta med interna projektledare (intern beställare), föreningsledare och representanter för kommuner och/eller markägare. 

Du har en:
-Stark vilja att lära dig nya saker och är snabbtänkt och effektiv, ser samband och kan koppla samman information.
-God förmåga att organisera ditt arbete, att leverera i tid och driva på när och där det behövs, initiativrik och pragmatisk.  

Du har:
-Relevant utbildning, treårigt gymnasium eller motsvarande.
-Kunskaper i Microsoft Office 365.
-Intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor 

Körkort är meriterande.

Tjänsten är heltid med placering i Stockholm, Hammarby Sjöstad, och tillträde i januari 2022. Städa Sverige har för närvarande 11 anställda och kommer att fortsätta utveckla erbjudanden inom miljöområdet de närmaste åren. 

Maila ansökan med personligt brev samt cv snarast till:  mats.wesslen@stadasverige.se.