30 år av miljöinsatser och uppfyllda drömmar

Vad har du gjort de senaste 30 åren?
Vi har plockat 45 miljoner kilo skräp och ordnat 250 miljoner kronor till ungdomsidrotten!
Vill du sponsra? Eller vill du städa?