Städa Sverige - 2021

2021 så städade 20 894 deltagare tillsammans ihop 25 383 gula säckar. Detta skedde i 193 kommuner. Vi lyckades att ge 7 090 529kr till ungdomsidrotten.