Vad vinner en svensk kommun på att samarbeta med Städa Sverige? Mycket, om du frågar Partille kommun. Samarbetet är kopplat till kommunens strategiska mål och ger vinster i fråga om såväl miljö, folkhälsa, ett aktivt föreningsliv som trygghet.
– Man hör ofta mycket negativt kring skräpfrågan, men det här vänder på det – vi gör något bra av något negativt, säger en av initiativtagarna till miljöprojektet i Partille.

Sedan 2021 har Städa Sverige och Partille kommun samarbetat genom att arrangera miljöprojektet Städa Partille. 2021 gavs tio lokala lag uppdrag att städa ett område i sin kommun, andra året var det elva lag och i fjol hade siffran ökat till tolv. Städningen har skett på en angiven dag under kommunens årliga hållbarhetsvecka.

Maria Svensson, f.d. utvecklingsstrateg för folkhälsa och social hållbarhet på Partille kommun, var med och drog igång Städa Sverige-projektet i Partille. Hon säger att anledningarna var många till varför ett samarbete med Städa Sverige kändes rätt för dem, och de kan sammanfattas i sex punkter:

  • Folkhälsoperspektivet – gemenskap och sammanhållning bidrar till en god hälsa, och det bidrar föreningslivet till.
  • Skräpfrågan – de aktiva ungdomarna gör en insats för miljön samtidigt som de lär sig mer om avfall och miljöfrågor.
  • Stimulera föreningslivet – ungdomsidrottsföreningarna får en ersättning genom att städa.
  • Städningen kan för föreningarna räknas som en konkret aktivitet i kommunens föreningscertifiering Hållbar förening.
  • Trygghetsskapande – kommunen jobbar med ett tryggt Partille och nedskräpning skapar otrygga miljöer.
  • Samarbetet skapar engagemang och lyfter skräpfrågan på dagordningen, både medialt, politiskt och bland invånare.
Flera positiva effekter i spåren av projektet

Maria Svensson berättar att Städa Sverige-projektet ger ett positivt utfall på många sätt.
– Samtliga föreningar som deltagit vill delta igen, och vi har en kö för att medverka. Det säger något om effekterna – att de ser vinsterna i att göra det här. Många föreningar nämner också att det är viktigt att komma ut och göra något meningsfullt ihop, det skapar sammanhållning och positiva reaktioner. Det ger också mycket hejarop från invånare och skapar mycket goodwill. Man hör ofta mycket negativt kring skräpfrågan, men det här vänder på det – vi gör något bra av något negativt. Det är roligt att vi väcker frågan och stimulerar andra till att ta hand om sitt närområde.

Som kommun har ni ju redan entreprenörer eller egna anställda för att sköta kommunens renhållning. Är ett Städa Sverige-projekt inte att betala dubbelt för renhållning?
– Det här är ju inte en ren driftsfråga, utan det här är så mycket mer. Det handlar både om att stimulera föreningslivet och att inspirera andra. Så det här är inte något som sker i stället för det ansvar kommunen har i dag, utan det här är ett initiativ som till stor del handlar om att få föreningslivet och andra aktörer att engagera sig i skräpplockning.

Samtidigt har också en från kommunen varit delaktig, så denne personen har ritat upp städområden där nedskräpningen är återkommande och där renhållningen kan utökas.
– Även om Städa Sverige-insatsen inte sker i stället för det ordinarie renhållningsarbetet så är de enorma mängder skräp som ungdomarna plockar betydelsefullt ändå. För det finns så mycket skräp, säger Maria.

Valuta för pengarna

Sett till pengarna ni investerar i Städa Sverige-projektet, hur är resultatet?
– Utifrån vad vi går in med får vi valuta och skapar värde för pengarna, tycker jag. Vi får publicitet, engagemang och ett extra stöd till föreningarna. Organisatoriskt hjälper Städa Sverige också till väldigt mycket – allt från projektledning, kontakt med föreningar till att ordna med städmaterial, säger Maria.

Kommunen hoppas att parter från näringslivet krokar arm och engagerar sig i projektet, för att möjliggöra mer städning med fler föreningar. Så länge finansieras projektet av kommunens egna budgetar.
– Här har vi gått in från flera håll. Dels med särskilda föreningsbidrag som kultur- och fritid har i sin ram, dels hållbarhetsmedel som vi har centralt. Sedan är det flera funktioner i kommunen som varit inblandade i arbetet. Så det är ett samarbete.

Just att samarbeta internt är Maria Svenssons tips till andra kommuner som är intresserade av ett eget Städa Sverige-projekt:
– Det kan ses som en stor kostnad för en enhet eller en avdelning. Men om man ser det som en kommunfråga kan det vara nyckeln till att möjliggöra ett projekt som detta. Att koppla på sina strategiska mål i allt från trygghet, att minska nedskräpningen, ett rikt föreningsliv och att göra det som en gemensam satsning, som man samfinansierar.

>> Kommuner – vill ni också möjliggöra städning i era utomhusmiljöer? Läs om hur ni kan samarbeta med Städa Sverige här.