VAD VI GÖR

Tillsammans städar vi Sverige

Städa Sverige Ekonomisk Förening är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund. Idrottsungdomar från dessa förbund utgör också basen för vår verksamhet.

Vi har i 30 år engagerat en halv miljon ungdomar i att städa olika delar av den svenska miljön och totalt har vi samlat in 1,6 miljoner säckar skräp på en sträcka motsvarande 9 varv runt jorden. Sedan starten har all städning genererat 250 miljoner kronor till olika idrottslag. Vi är landets mest framgångsrika operativa miljöorganisation.

Den allra första kampanjen vi startade var Städa Väg och detta är än idag volymmässigt vårt största projekt med hundratals ton plockat skräp. Kampanjen stöds av näringslivet och Trafikverket och sträcker sig från Norrbotten till Skåne. Vi driver också projekt och kampanjer som Städa Kust, Städa Natur, Städa Vatten och Städa Kommun.

Alla våra miljöprojekt bygger på en och samma idé:

Ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer.

Utöver vägar, stränder och kommunprojekt arbetar vi också med att skapa projekt i andra känsliga delar av den svenska naturen genom städning av skärgård, älvar och vatten. Med vattenstädning menas skräpplockning under vatten i prioriterade områden, och att få bort främmande föremål som utgör fara för människor och vattenliv.

Nedskräpning av just skärgård, älvar och hav är ett av de miljöproblem som vi kommer att jobba hårt med de kommande åren. Ambitionen är att permanenta vatten- och naturstädningar, i likhet med vägstädning och strandstädning.

Mervärdet och den pedagogiska poängen

Det faktum att vår städkraft utgörs av idrottande föreningsungdomar ger flera effekter: En förändring i beteende etableras i en relativt tidig ålder. Den 12-åring som en gång plockat skräp slänger aldrig mer skräp på marken, pekpinnar är därmed onödiga.  Städande förening och lag får ett viktigt bidrag till sin verksamhet och gör samtidigt en värdefull insats för miljön och naturen.

Att samarbeta med Städa Sverige är att stödja både ungdomsidrott och miljö. Våra miljöprogram i naturen utförs av ungdomar från föreningar. Intjänade pengar används exempelvis till resor, läger eller turneringar. Det vill säga, en fortsatt aktiv livsstil.

STÄDOMRÅDEN